Straż Miejska m.st Warszawy

Przeprowadzka I Oddziału Terenowego

OT1I Oddział Terenowy zmienia siedzibę. 

W związku ze zmianą siedziby pierwszego Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy z ulicy Solidarności 102 na ulicę Sołtyka 8/10 w dniach od 11 stycznia do 12 stycznia 2017r. ruch telefoniczny zostanie wyłączony. Oznacza to całkowity brak możliwości wykonywania połączeń na numery miejskie i wewnętrzne do siedziby Straży Miejskiej przy ulicy Solidarności 102.
W sprawach wymagających podjęcia interwencji prosimy o kontaktowanie się na numer alarmowy 986.