Straż Miejska m.st Warszawy

Oddział Ogólnomiejski

Oddział Ogólnomiejski realizuje zadania z zakresu kontroli ruchu drogowego na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Funkcjonariusze Oddziału nie tylko egzekwują przepisy ruchu drogowego, ale również prowadzą działania edukacyjne skierowane do najmłodszych użytkowników dróg. Działania te realizowane są w ramach projektu Miasteczko Ruchu Drogowego.


W strukturze OOG wyodrębniono Referaty:

- Wykroczeń w Ruchu Drogowym
- ds. Pojazdów
- Administracyjno – Szkoleniowy

 

Siedziba Oddziału Ogólnomiejskiego znajduje się w  przy ul. Mokotowskiej 67a  00 – 530 Warszawa

Infolinia 22 628 69 00

sekretariat: 22 627 42 39

sekretariat fax: 22 628 65 88

 

Siedziba Referatu ds. Pojazdów znajduje się przy Pl. Dąbrowskiego 5

tel. 22 696 80 30

 

 

Kierownictwo

Krzysztof Mrówka
Naczelnik Oddziału Ogólnomiejskiego

 

Dyżur dla mieszkańców:

Naczelnik Oddziału Ogólnomiejskiego w sprawie skarg na strażników miejskich przyjmuje w każdą środę w godz. 15.00-18.00