logo gora
logo dol

Statystyki

wezwanie

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Pion I Zastępcy Komendanta jest najliczniejszym w strukturze Straży Miejskiej. Podstawowymi jednostkami odpowiedzialnymi za ochronę spokoju i porządku publicznego na obszarze poszczególnych dzielnic są właściwe Oddziały Terenowe.

 

 Mapa oddziałów terenowych SM

 

W ramach każdego Oddziału funkcjonują Referaty:

  • ds. Komunalnych,
  • Szkolny
  • Oskarżycieli Publicznych
  • Patrolowo – Interwencyjny
  • Służba Dyżurna Oddziału
  • ds. Parkowania

Wyjątkiem jest I Oddział Terenowy, który swoim zasięgiem obejmuje dzielnicę Śródmieście. Dodatkowo wydzielony został Referat ds. Starego i Nowego Miasta. 

Oprócz działań związanych z egzekwowaniem obowiązujących przepisów funkcjonariusze realizują zadania, które poprzez diagnozę zagrożeń w określonych obszarach miasta mają przeciwdziałać ich eskalacji.

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka