Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Straż miejska wspiera samorząd terytorialny w realizacji obowiązku ochrony zwierząt na terenie miasta. W strukturze straży miejskiej funkcjonuje wyspecjalizowany Referat ds. Ekologicznych, który podejmuje działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych. Funkcjonariusze zatrudnieni w Referacie udzielają pomocy zwierzętom chorym, rannym oraz wolno żyjącym, które pozostają w granicach miasta.

Akty prawne, stosowane w działaniach Ekopatrolu Straży Miejskiej m.st. Warszawy:

- Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
- Uchwała Nr LXXVII/2539/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2023 r.
Zarządzenie Nr 1792/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) na terenie m.st. Warszawy
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
- Uchwała Nr XX/326/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą "Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt".

 Dane o działaniach Ekopatrolu za ostatnie 12 miesięcy

Działania Ekopatrolu w roku 2022

Ekopatrol w liczbach - rok 2021

Sprawozdanie z działań Ekopatrolu w roku 2020

Działania Ekopatrolu w roku 2019

Chronimy nie tylko ludzi – również zwierzęta mogą liczyć na pomoc strażników, co znajduje swoje odbicie w danych. Tam, gdzie niezbędna jest specjalistyczna pomoc, kierowany jest Ekopatrol – wyszkolony w zakresie pomocy zwierzętom. Pracuje w nim 39 funkcjonariuszy, którzy od ubiegłego roku dysponują 16 radiowozami w tym 5 radiowozami z napędem elektrycznym, przystosowanymi do bezpiecznego transportu zwierząt.
Dodatkowe informacje dotyczące działalności Ekopatrolu w 2019: TUTAJ

Skrót informacji dotyczących działalności Ekopatrolu w 2018

W trakcie podjętych w 2018 roku działań funkcjonariusze z Ekopatrolu udzielili pomocy 12 621 zwierzętom – 39% z nich stanowiły ptaki, 42% ssaki i 3% gady. Ponadto funkcjonariusze podejmowali działania w sprawach dotyczących owadów, np. os.
W 2018 roku w związku z podejrzeniem spalania substancji niedozwolonych, strażnicy miejscy przeprowadzili 8 807 kontroli. Dotyczyły one w większości (72%) spalania substancji niedozwolonych w instalacjach/urządzeniach domowych.
Funkcjonariusze w 7 315 przypadkach nie potwierdzili nieprawidłowości.
W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości strażnicy nałożyli 503 mandaty karne oraz 262 razy zastosowali środki oddziaływania.
Więcej informacji odnośnie działań Ekopatrolu znajduje się TUTAJ.

 

Ekopatrol w 2017 roku

Po raz kolejny w działalności Ekopatrolu liczba odłowionych zwierząt, które potrzebowały pomocy, przekroczyła 10 tys. W ubiegłym roku do straży miejskiej z prośbą o udzielenie pomocy zwierzętom zwracano się aż 38,6 tys. razy. Liczba zgłoszeń i interwencji z roku na rok rośnie. Ekopatrol w stolicy jest coraz bardziej potrzebny. Pomaga nie tylko błąkającym się psom i wolno żyjącym kotom, ale coraz częściej zwierzętom dziko żyjącym.

Szczegółowy raport z działań związanych ze zwierzętami można znaleźć TUTAJ.

Działania Ekopatrolu w roku 2016

Pierwszy raz w historii działalności Ekopatrolu liczba odłowionych zwierząt, które potrzebowały pomocy, przekroczyła 10 tys. Na tym nie koniec rekordowych liczb. W ubiegłym roku do straży miejskiej z prośbą o udzielenie pomocy zwierzętom zwracano się aż 36,5 tys. razy. Liczba zgłoszeń i interwencji stale rośnie. Eko Patrol w stolicy jest coraz bardziej potrzebny. Pomaga nie tylko bezdomnym psom, ale coraz częściej zwierzętom egzotycznym i dziko żyjącym.

Pracuje w nim 46 funkcjonariuszy, którzy od ubiegłego roku dysponują 11 radiowozami przystosowanymi do bezpiecznego transportu zwierząt.

W 2016 r. do straży miejskiej wpłynęło 36 516 zgłoszeń dotyczących zwierząt, z czego 90% stanowiły zgłoszenia od mieszkańców. Jest to trzeci – co do częstotliwości wpływających zgłoszeń – obszar zainteresowania mieszkańców.

Najczęściej o pomoc prosili mieszkańcy z dzielnic: Mokotów (11%) i Śródmieście (9%), natomiast najrzadziej z dzielnic: Wilanów (2%), Ursus (2%), Wesoła (2%), Rembertów (2%).

Na podstawie zgłoszeń Eko Patrol podjął 17 960 interwencji. W ich trakcie strażnicy z Eko Patrolu odłowili w sumie 10 553 zwierząt, co stanowi wzrost o 15% w stosunku do roku ubiegłego. O 20% wzrosła liczba odłowionych ptaków, ssaków o ponad 11%, a gadów o 24%.

Znaczącą część ssaków stanowiły psy (2 890) i koty (1 652).

Więcej informacji dotyczącej działań Eko Patrolu można znaleźć TUTAJ .

Skrócone raporty z działań Ekopatrolu z lat 2011-15 można znaleźć TUTAJ.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy