Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Infrastruktura Miasteczka


Podstawowym założeniem dotyczącym budowy Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego było odzwierciedlenie w skali mikro rzeczywistości drogowej, z jaką na terenie miasta mogą spotkać się rowerzyści. Korzystając ze wsparcia ekspertów opracowano projekt miasteczka, który uwzględniał budowę jezdni asfaltowych, ścieżek rowerowych, dróg dla pieszych, skrzyżowań (w tym skrzyżowania z torowiskiem pojazdów szynowych o oznakowaniu zaporami), ronda oraz wprowadzenie poziomego i pionowego oznakowania. Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego po zakończeniu budowy to blisko 4 tys. m2 placu manewrowego, 750 m jezdni i ścieżek rowerowych, 38 m torów tramwajowych, 20 sygnalizatorów świetlnych, 130 znaków drogowych, tramwaj, zapory kolejowe, 3 skrzyżowania i rondo. Jest to jedyny tego typu obiekt oddany do użytku najmłodszych rowerzystów na terenie Warszawy.


Edukacja młodych rowerzystów


„Podejmujemy wszelkie działania aby poprawić stan bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego. Często jednak podkreślamy, że edukacja od najmłodszych lat jest jedną ze skuteczniejszych form, która może zmienić tę niestety szarą, drogową rzeczywistość. Stawiamy więc na profesjonalną i wszechstronną edukację dzieci oraz młodzieży"

Zbigniew Leszczyński Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego stanowi istotny element w edukacji dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Funkcjonariusze Referatu Profilaktyki będą prowadzić zajęcia dla uczniów warszawskich szkół w dwóch etapach. Uczniowie z zasadami ruchu drogowego mogą zapoznawać się w trakcie zajęć realizowanych w multimedialnej sali edukacyjnej mieszczącej się w budynku przy ul. Sołtyka 8/10 (lub w trakcie zajęć prowadzonych w placówkach oświatowych). Sala została wyposażona w tablicę interaktywną oraz stanowiska komputerowe. Drugim etapem będzie doskonalenie nauki jazdy oraz praktyczna nauka przepisów ruchu drogowego na terenie placu manewrowego Miasteczka. Funkcjonariusze Policji oraz instruktorzy WORD przy wsparciu strażników miejskich będą przeprowadzać również egzaminy na kartę rowerową.


W ocenie Straży Miejskiej realizacja zajęć edukacyjnych na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego pozwoli m.in.:
• zwiększyć dostępność do kształcenia umiejętności praktycznych przez dzieci i młodzież,
• kształtować nawyki prawidłowych i bezpiecznych zachowań w zakresie poruszania się po drogach publicznych,
• zwiększyć zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ruchu drogowego,
• właściwie przygotować uczniów do egzaminów na kartę rowerową,
• zwiększyć wsparcie dla placówek oświatowych w zakresie edukacji komunikacyjnej,
• popularyzować rower jako środek transportu i rekreacji.


Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego rozszerza i uatrakcyjnia dotychczasową ofertę edukacyjną realizowaną przez Straż Miejską m.st. Warszawy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Straż miejska nadal prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego.


Realizacja projektu


Budowa Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy rozpoczęła się we wrześniu 2014 r. Realizację projektu umożliwiło przekazanie Straży Miejskiej m.st. Warszawy zlokalizowanego przy ul. Sołtyka kompleksu szkolnego oraz znaczące wsparcie finansowe miasta. Władze miasta na realizację inwestycji przeznaczyły ponad 820 tys. zł. Zaledwie dwa miesiące od rozpoczęcia prac w listopadzie 2014 r. oddano do użytku Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego. W realizację projektu włączyło się szereg miejskich jednostek. Instytucje te zaangażowały się poprzez m.in.: sfinansowanie przez Zarząd Dróg Miejskich projektu budowy miasteczka, przekazanie przez Spółkę Tramwaje Warszawskie infrastruktury szynowej oraz wagonu, przekazanie przez Zarząd Transportu Miejskiego m.in. 20 rowerów, wyposażenie sali edukacyjnej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w tablicę interaktywną oraz plansze dydaktyczne, wsparcie merytoryczne inicjatywy przez Urząd Dzielnicy Wola, a także poprzez przekazanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych zieleni do nasadzeń.


Infrastruktura Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego poza wykorzystaniem w zajęciach edukacyjnych, będzie stanowiła także wsparcie dla instytucji i służb miejskich w prowadzeniu wspólnych akcji społecznych promujących bezpieczne zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz realizację nowych inicjatyw, jak np. wakacyjnej szkółki ruchu drogowego.

Współpracujemy