logo gora
logo dol

Statystyki zgłoszeń

unia europejska logo

wezwanie

serwisy mapowe

epuap

mdr

profilaktyka

eko patrol

zagninieni w warszawie

na paluchu

konkurs iv edycja v2

19115

bip logo

raporty

poznaj sm

2017 05 kontrole sciezek rowerowych 01Nieczytelne lub zasłonięte znaki, wykruszony asfalt, czy mogące stanowić zagrożenie dla rowerzystów gałęzie drzew – ponad 120 nieprawidłowości stwierdzili funkcjonariusze w trakcie zakończonych właśnie kontroli ścieżek rowerowych na Bielanach i Żoliborzu.

Po okresie zimowym część infrastruktury drogowej przeznaczonej dla rowerzystów wymaga naprawy, jak na przykład wykruszony asfalt czy wytarte, a przez to nieczytelne dla użytkowników znaki poziome. Nawet najmniejsze wyrwy w drodze mogą być niebezpieczną pułapką dla cyklistów. Aby miłośnicy dwóch kółek mogli bezpiecznie i komfortowo korzystać z dróg rowerowych, strażnicy miejscy z Bielan i Żoliborza w ostatnich dniach przeprowadzili kontrole.

- W tym roku ujawniliśmy znacznie więcej nieprawidłowości niż rok wcześniej. W większości są one spowodowane negatywnymi skutkami działania warunków atmosferycznych lub też intensywną eksploatacją dróg. Na niektórych odcinkach stwierdzono np. uszkodzoną nawierzchnię, zapadniętą kostkę brukową lub też asfalt uszkodzony przez rozrastające się korzenie drzew. Patrole zwracały również uwagę czy np. konary drzew nie ograniczają widoczności – mówi Romuald Modzelewski naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Kontrole były prowadzone przez patrole rowerowe, które nie tylko zwracały uwagę na stan nawierzchni, ale również czytelność i prawidłowość wprowadzonego oznakowania.

- Tylko w nielicznych miejscach funkcjonariusze stwierdzili, że znaki drogowe zostały celowo uszkodzone – zaklejone, zamalowane czy też odwrócone. Atutem kontroli przeprowadzonych przez patrole rowerowe, a więc oceny przeprowadzonej z poziomu codziennego użytkownika drogi, było również sprawdzenie czy na danych odcinkach nie należy wprowadzić dodatkowego oznakowania np. wyznaczenia przejścia dla pieszych, przesunięcia znaków aby były bardziej widoczne lub też zmiany już wprowadzonego oznakowania, co w naszej ocenie miałoby duży wpływ na bezpieczeństwo – podkreśla Romuald Modzelewski.

Stwierdzone nieprawidłowości oraz sugestie strażników dotyczące np. uzupełnienia oznakowania zostaną przekazane pełnomocnikowi ds. komunikacji rowerowej.

Strażnicy miejscy w ramach codziennych patroli będą nadal zwracać uwagę na stan dróg, a także reagować m.in. w przypadku parkowania samochodów na drogach rowerowych.


W ubiegłym roku patrole rowerowe na terenie Bielan i Żoliborza skontrolowały ponad 70 km dróg dla rowerów oraz tereny bezpośrednio do nich przyległe. Stwierdzono niespełna 60 nieprawidłowości:
• 69% dotyczyło zwisających nisko nad ścieżkami gałęzi, które mogły zagrażać rowerzystom, zalegających na drogach suchych konarów zasłaniających znaki lub sygnalizatory świetlne oraz krzewów i zieleni wrastającej w drogę
• 17% dotyczyło zaśmieconych odcinków dróg, ustawionych przeszkód, zapadniętej nawierzchni,
• 14% dotyczyło niewłaściwego oznakowania pionowego oraz poziomego dróg rowerowych i przejazdów rowerowych, w tym braku, uszkodzenia lub nieczytelności znaków drogowych.

Referat Prasowy

  • 2017_05_kontrole_sciezek_rowerowych_01
  • 2017_05_kontrole_sciezek_rowerowych_02
  • 2017_05_kontrole_sciezek_rowerowych_03
  • 2017_05_kontrole_sciezek_rowerowych_04
  • 2017_05_kontrole_sciezek_rowerowych_05
  • 2017_05_kontrole_sciezek_rowerowych_06

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka