logo gora
logo dol

Statystyki zgłoszeń

wezwanie

rodo

epuap

serwisy mapowe

mdr

profilaktyka

eko patrol

zagninieni w warszawie

na paluchu

19115

bip logo

raporty

poznaj sm

Interesujesz się bezpieczeństwem publicznym? Chcesz pomagać lokalnej społeczności? Nie boisz się wymagającej i odpowiedzialnej pracy? Szukasz stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę? Straż Miejska m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko aplikanta. Jako funkcjonariusz będziesz dbać o bezpieczeństwo warszawiaków i chronić porządek publiczny w stolicy.

 


Ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych – to główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku aplikanta.
Aplikantem straży miejskiej może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania formalne: obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, sprawność fizyczna i psychiczna predysponująca do pracy w służbach. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, nienaganną opinię, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, musi mieć również uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Dodatkowo mile widziane będą m.in.: wykształcenie wyższe (na kierunku administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska), a także doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, doświadczenie w pracy w firmach lub instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, znajomość języków obcych, wiedza o działalności straży miejskiej i znajomość topografii Warszawy.

Co oferujemy?

Straż Miejska m.st. Warszawy zapewnia:
stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
wynagrodzenie zasadnicze 2555 zł brutto (na początek), po pierwszym roku zatrudnienia – możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 2870 zł brutto,
premię motywacyjną po 3 miesiącach zatrudnienia oraz zdanym egzaminie – co najmniej 300 zł brutto (i więcej w dalszym okresie pracy),
dodatek stażowy,
trzynastą pensję,
możliwość dofinansowania nauki na studiach,
świadczenia socjalne,
opiekę medyczną,
• preferencyjne ubezpieczenia grupowe.

 


Ogłoszenie o naborze na stanowisko aplikanta można znaleźć TUTAJ  oraz pod adresem www.strazmiejska.bip.um.warszawa.pl.

 

 

Informacji można też zasięgnąć pod numerami telefonów:

22 598 60 11;
22 598 68 56.

Referat Prasowy

  • 2017_10_rekrutacja_1
  • 2017_10_rekrutacja_2
  • 2017_10_rekrutacja_3
  • 2017_10_rekrutacja_4
  • 2017_10_rekrutacja_5
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka