Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Deklaracja dostępności serwisu informacyjnego Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Straż Miejska m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
niektóre zamieszczone na stronach publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo. W niektórych materiałach może brakować tekstu alternatywnego. Można napotkać błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

1. Mapy.
2. Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 r.
3. Treści zewnętrzne.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2018.11.19.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024.03.27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Dariusz Lewandowski
E-mail: dariusz.lewandowski@strazmiejska.waw.pl
Telefon: 22 598 60 74

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Straż Miejska m.st. Warszawy
• E mail: komenda@strazmiejska.waw.pl
• Telefon. 22 598 68 00
• Adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa
Skargę można również kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna ul. Młynarska 43/45

Najbliższa stacja, Metro Młynów znajduje się w odległości około 1100 m.
Najbliższy przystanek autobusowy, Młynów 05, 06 znajduje się w odległości około 350 metrów. Linie autobusowe to: 103, 106, 136.
Najbliższy przystanek tramwajowy, Długosza 01 i 02 znajduje się w odległości około 160 metrów. Linie tramwajowe to: 20, 23, 24.
Przed skorzystaniem z komunikacji miejskiej proszę sprawdzić na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego czy nie zostały wprowadzone zmiany.
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na terenie wewnętrznym, przy budynku. Wjazd przez bramę obok dyżurki.
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Młynarskiej. Do wejścia prowadzą szerokie schody z poręczami i pochylnia dla wózków. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie jednak są szerokie, z dużymi uchwytami i łatwo się otwierają. Po prawej stronie od wejścia znajduje się portiernia i osoba, która udziela informacji. W recepcji znajduje się pętla indukcyjna.
W budynku znajduje się winda. Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Na piętrach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM) online za pomocą linków umieszczonych na stronie.

I, IV Oddział Terenowy ul. Sołtyka 8/10

Najbliższa stacja, Metro Młynów znajduje się w odległości około 1100 metrów.
Najbliższy przystanek autobusowy, Młynów 05 i 06. Znajdują się w odległości około 200 metrów. Linie autobusowe to: 103, 106, 136. Przystanek Sołtyka 01 i 02 w odległości około 30 metrów od wejścia do budynku.
Najbliższy przystanek tramwajowy, Młynów 03 i 04. Znajduje się w odległości około 150 metrów. Linie tramwajowe to: 20,23,24.
Przed skorzystaniem z komunikacji miejskiej proszę sprawdzić na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego czy nie zostały wprowadzone zmiany.
Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy stacji paliw Orlen lub przy sklepie Biedronka w odległości około 150 metrów od wejścia do budynku.
Wejście do budynku jest od ul. Sołtyka. Drzwi nie otwierają się automatycznie ale mają duże uchwyty i łatwo się otwierają. Drzwi otwierają się do wiatrołapu co może stanowić utrudnienie dla osób na wózkach.
Po lewej stronie od wejścia jest portiernia a w niej osoba, która udzieli informacji. Nie ma pętli indukcyjnej. W budynku są trzy piętra na które prowadzą szerokie schody. W budynku nie ma windy. Pomieszczenia na wyższych kondygnacjach są niedostępne dla osób na wózkach.
Na parterze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM) online za pomocą linków umieszczonych na stronie.

II Oddział Terenowy ul. Klimczaka 4

Najbliższy przystanek autobusowy, Wilanów 01, znajduje się w odległości około 200 metrów. Linie autobusowe to: 139, 163, 164, 200 251, 264 339, 519. Przystanek autobusowy Wilanów 02, znajduje się w odległości około 400 metrów. Linie autobusowe to: 116, 130, 139, 164, 200, 251, 317, 339, 519, E-2.
Przed skorzystaniem z komunikacji miejskiej proszę sprawdzić na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego czy nie zostały wprowadzone zmiany.
Od przystanku do budynku prowadzi szeroki chodnik bez barier, dostępny dla osób na wózkach.
Najbliższe miejsca parkingowe w tym dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu podziemnym budynku. Wjazd na parking od strony ul. Klimczaka. Z poziomu parkingu do pomieszczeń na wyższych kondygnacjach można dostać się schodami lub windą. Na poziomie zero, przed wejściem do budynku, także znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście do budynku znajduje się od strony Urzędu Dzielnicy, ul. Klimczaka 2. Drzwi znajdują się na poziomie 0, bez schodów i podjazdów. Są szerokie i otwierają się automatycznie. W holu po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny. Do pomieszczeń na piętrach można dostać się windą lub schodami. Schody są szerokie z poręczami po obu stronach. Hol i korytarze są szerokie, dostępne dla osób na wózkach. Drzwi wejściowe do pomieszczeń na piętrach są szerokie i zapewniają dostęp dla osób na wózkach. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na pierwszym i drugim piętrze. Hole windowe na poszczególnych piętrach są oddzielone od korytarzy drzwiami z kontrolą dostępu.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM) online za pomocą linków umieszczonych na stronie.

III Oddział Terenowy ul. Przemyska 18

Najbliższy przystanek autobusowy, Rokosowska 01 i 02 przy ul. Białobrzeskiej, znajduje się w odległości około 140 metrów. Linia autobusowa to 157.
Przystanek autobusowy, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 06 przy ul. Bitwy Warszawskiej znajduje się w odległości około 260 metrów. Linie autobusowe to: 136, 154, 167, 172, 186, 191, 414, 521.
Przystanek autobusowy, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 05 przy ul. Banacha znajduje się w odległości około 450 metrów. Linie autobusowe to: 136, 172, 186.
Przystanek tramwajowy, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 03 przy ul. Górczewskiej znajduje się w odległości około 300 metrów. Linie tramwajowe to: 1, 7, 9, 14, 15, 25.
Przystanek tramwajowy, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 04 przy ul. Górczewskiej znajduje się w odległości około 300 metrów. Linie tramwajowe to: 1, 7, 9, 15.
Przed skorzystaniem z komunikacji miejskiej proszę sprawdzić na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego czy nie zostały wprowadzone zmiany.
Trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy ul. Białobrzeskiej w odległości około 80 metrów od budynku. Dwa miejsca znajdują się między budynkami o numerach 4 a 6 przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w odległości około 100 metrów od budynku.
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Białobrzeskiej. Do drzwi wejściowych prowadzą szerokie schody z poręczą po lewej stronie przy wchodzeniu. Schody mają 10 stopni. Nie ma pochylni, podnośnika ani windy. Budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach.
Po otrzymaniu wezwania od Straży Miejskiej osoba z niepełnosprawnością, w celu wyjaśnienia sprawy może się zgłosić do dowolnie wybranego oddziału na terenie Warszawy lub wyjaśnić sprawę zdalnie. Wskazówki znajdują się treści wezwania.
Drzwi wejściowe są szerokie, łatwo się otwierają, jednak nie mają wygodnych uchwytów tylko standardową klamkę. Za drzwiami, po prawej stronie znajduje się stanowisko służby dyżurnej i punkt informacyjny.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM) online za pomocą linków umieszczonych na stronie.

V Oddział Terenowy ul. Szegedyńska 13a

Najbliższa stacja, Metro Wawrzyszew znajduje się w odległości około 860 metrów.
Najbliższy przystanek autobusowy, Wrzeciono 01 i 02 przy ul. Przy Agorze, znajduje się w odległości 350 metrów. Linie autobusowe to: 103, 121, 303, 850.
Najbliższy przystanek tramwajowy, Przy Agorze 03 i 04 przy ul. Marymonckiej znajduje się w odległości około 550 metrów. Linie tramwajowe to: 1, 4, 6, 15, 17, 18, 27, 41.
Przed skorzystaniem z komunikacji miejskiej proszę sprawdzić na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego czy nie zostały wprowadzone zmiany.
W odległości około 10 metrów od drzwi wejściowych znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Do drzwi wejściowych prowadzą szerokie schody z poręczami i pochylnia dla wózków. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ale są wyposażone w wygodne uchwyty i łatwo się otwierają. Po lewej stronie od wejścia znajduje się stanowisko służby dyżurnej i punkt informacyjny. Do pomieszczeń Straży Miejskiej można się dostać przez drzwi z kontrolą dostępu, które otwiera dyżurny. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.
Dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM) online za pomocą linków umieszczonych na stronie.

VI Oddział Terenowy ul. Młota 3

Najbliższy przystanek autobusowy, Plac Hallera 07 i 08 znajduje się w odległości około 400 metrów. Linie autobusowe to: 135, 162, 166, 170, 212, 338.
Najbliższy przystanek tramwajowy, Namysłowska 03 przy ul. Starzyńskiego znajduje się w odległości około 450 metrów. Linie tramwajowe to: 1, 3, 4, 25, 41.
W odległości około 700 metrów od budynku znajduje się istotny punkt komunikacyjny - Rondo Stefana Starzyńskiego.
Przed skorzystaniem z komunikacji miejskiej proszę sprawdzić na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego czy nie zostały wprowadzone zmiany.
Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Jana Młota. Do wejścia prowadzą szerokie schody z poręczą obustronną. Schody mają 5 stopni. Drzwi nie otwierają się automatycznie i nie mają wygodnych uchwytów tylko standardową klamkę. Drzwi są lekkie i łatwo się otwierają.
Przy schodach wejściowych nie ma stałej pochylni, podnośnika ani windy. W razie potrzeby rozkładana jest przenośna rampa dla wózków.
Za drzwiami po lewej stronie znajduje się stanowisko służby dyżurnej i punkt informacyjny. Pomieszczenia służbowe znajdują się na dwóch kondygnacjach. Na piętro prowadzą schody z poręczą po jednej stronie. W budynku nie ma platformy schodowej ani windy więc pomieszczenia na piętrze nie są dostępne dla osób na wózkach.
W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM) online za pomocą linków umieszczonych na stronie.

VII Oddział Terenowy ul. Kobielska 5

Najbliższy przystanek autobusowy, Wiatraczna 14 przy ul. Grochowskiej znajduje się w odległości około 400 metrów. Linie autobusowe to: 142, 702, 704, 720, 722, 730.
Najbliższe przystanki tramwajowe, Czapelska 01, 02 przy ul. Grochowskiej znajdują się w odległości około 300 metrów. Linie tramwajowe to: 3, 6, 9, 24.
W odległości około 300 metrów od budynku znajduje się istotny punkt komunikacyjny - Rondo Wiatraczna.
Przed skorzystaniem z komunikacji miejskiej proszę sprawdzić na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego czy nie zostały wprowadzone zmiany.
Przy budynku, w odległości około 150 metrów od wejścia są dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Kobielskiej. Do wejścia prowadzą szerokie schody z poręczami po obu stronach. Schody mają 7 stopni. Są wyposażone w platformę dla wózków, która obsługiwana jest przez osobę z portierni. Przed schodami nie ma przycisku przywołującego obsługę. Przy wejściu znajduje się kamera. Obsługa widzi teren przy schodach i reaguje w razie potrzeby. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, wyposażone są w standardowe klamki, jednak są lekkie i łatwo się otwierają. Za drzwiami po prawej stronie znajduje się recepcja i punkt informacyjny.
Pomieszczenia Staży Miejskiej znajdują się na trzech kondygnacjach. W budynku nie ma platformy schodowej ani windy więc pomieszczenia na piętrach są niedostępne dla osób na wózkach.
Dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Można skorzystać z tłumacza języka migowego (PJM) online za pomocą linków umieszczonych na stronie.

Informacje dodatkowe

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy