Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Straż Miejska m.st. Warszawy

ul. Młynarska 43 łamane na 45, 01-170 Warszawa

najbliższy przystanek tramwajowy: Długosza.

najbliższy przystanek autobusowy: Młynów.

najbliższa stacja metra: Młynów.

telefon alarmowy: 986.

SMS interwencyjny dla pasażerów komunikacji miejskiej, głównie z dysfunkcją słuchu

723 986 112.

e-mail do Centralnego Stanowiska Kierowania

csk@strazmiejska.waw.pl

Szczegółowa lista danych kontaktowych

Godziny otwarcia - całodobowe.

Straż Miejska m. st. Warszawy nieustannie służy społeczności stolicy pracując na rzecz zapewnienia spokoju i porządku publicznego, jako istotnego elementu rozwoju miasta.

Do zadań straży należy w szczególności ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),

współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,

pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Można u nas załatwić sprawy, dokonać zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu pod nr alarmowy 986, zgłosić się na wezwanie, w związku z popełnionym wykroczeniem.

Budynek dostępny dla osób na wózkach,

budynek dostępny z pomocą dla osób na wózkach,

parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami,

winda dostępna z pomocą dla osób na wózkach,

tłumacz polskiego języka migowego do dyspozycji na miejscu,

tłumacz polskiego języka migowego dostępny po zgłoszeniu z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Deklaracja dostępności

osoba do kontaktu

Dariusz Lewandowski

nr tel: 723986148

e-mail: dariusz.lewandowski@strazmiejska.waw.pl

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

krew4

Baner x edycji konkursu

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy