Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Instrukcja nadawania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP


W celu przesłania korespondencji użytkownik musi posiadać konto na platformie ePUAP oraz możliwość autoryzowania przesyłanych dokumentów za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Użytkownik loguje się na swoje konto, wpisując login i hasło.

2018 08 epuap 01

Użytkownik wybiera zakładkę „Katalog spraw”.
2018 08 epuap 02

 

 

W katalogu spraw wybiera opcję „Inne sprawy urzędowe”.2018 08 epuap 03

 

Z opcji znajdujących się w menu „Inne sprawy urzędowe” wybiera opcję „Najczęściej wybierane sprawy”.Instrukcja ePUAP


Użytkownik powinien wybrać opcję „Pismo ogólne do podmiotu publicznego- stary wzór” (rodzaje pism ułożone są alfabetycznie)Instrukcja ePUAP

 

Użytkownik zostanie przekierowany na stronę na której powinien nacisnąć przycisk „Załatw sprawę”Instrukcja ePUAP


Po wybraniu opcji „Pismo ogólne do podmiotu publicznego użytkownik zostanie przekierowany na stronę, gdzie będzie mógł dokonać m.in. wyboru adresata pisma.Instrukcja ePUAP

 

Użytkownik powinien w polu „Ustaw/zmień adresata” wpisać nazwę Straż Miejska m. st. Warszawy, pojawi się możliwość wyboru adresata pisma, którego to należy nacisnąć.Instrukcja ePUAP


Następnie należy wypełnić kolejne pola, wybierając rodzaj pisma, jego tytuł oraz opisać, czego dotyczy.Instrukcja ePUAP

 

Do przesyłanego pisma istnieje możliwość dodania załączników np. zeskanowanego wzoru oświadczenia, użytkownik, który chce przesłać załącznik powinien go dołączyć poprzez wybranie symbolu plusa, a następnie wskazania lokalizacji pliku na dysku. Po dodaniu załącznika należy nacisnąć przycisk „DALEJ”. Instrukcja ePUAP

 

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pół należy wysłać pismo za pomocą przycisku „PODPISZ”, użytkownik otrzyma dalsze instrukcje, co do pisma.
Instrukcja ePUAP

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy