Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Samochod holowanieGdzie mój samochód?Samochod holowanie

 

 

 

  • w przypadku pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza (art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym)
 • usuwanie pojazdów w trybie art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, na podstawie dyspozycji wydawanych przez uprawniony podmiot, może mieć miejsce jedynie na takich obszarach, na których obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ustawa określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu (art.1 ust.1 pkt.1). Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza ww. miejscami w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób (art. 1 ust.2 pkt. 1)
 • nieodebranie pojazdu z parkingu na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucenie z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

ZapytanieCo zrobić?

 

1. Zadzwoń do nas pod numer  986 numer 

 • dowiedz się czy pojazd został usunięty przez straż miejską 
 • podaj numer rejestracyjny i markę pojazdu oraz miejsce zaparkowania pojazdu.

2. Jeżeli pojazd został usunięty w trybie określonym w art. 50a ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, z dyspozycji straży miejskiej, udaj się do Zarządu Dróg Miejskich do Wydziału ds. Usuniętych Pojazdów ul. Chmielna 120 Warszawa (w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku).

Wykrzyknik wazne Przygotuj:

 • dokument tożsamości,
 • dokument upoważniający do używania pojazdu

W ZDM:

 • wskazany zostanie parking strzeżony, na którym znajduje się pojazd,
 • otrzymasz informację o kosztach usunięcia i przechowywania pojazdu.

3. Dokonaj opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu. 

Opłaty dokonaj na rachunek:
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr 92 1030 1508 0000 0005 5005 9126
lub w kasie ZDM ul. Chmielna 120  w godzinach 9.30-12.00, 12.30-14.30

4. Udaj się na parking strzeżony po odbiór pojazdu.

Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w upoważnieniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Wykrzyknik wazne Warunkiem odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego przez osobę uprawnioną jest okazanie przez nią:

 • dokumentu upoważniającego do używania pojazdu,
 • dokumentu tożsamości

 

Zauważyłeś porzucony wrak na terenie drogi publicznej miasta stołecznego Warszawy –  gdzie zgłosić?

 

Zgłoś porzucony pojazd do zarządcy drogi tj. do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie – Wydział Kontroli Pasa Drogowego z siedzibą przy ul. Chmielnej 120, 00-801 Warszawa.
Telefon; 22 55-89-261
Fax; 22 55-89-258
e-mail; kancelaria@zdm.waw.pl

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane:
§3. 2. Organ gminy lub zarządca drogi, w ramach wykonywanych zadań, zgłasza potrzebę usunięcia pojazdu z drogi podmiotowi, o którym mowa w § 2 pkt 1 lub 2.

 

Zadzwoń do nas pod numer 986 numer , podaj markę pojazdu, ewentualnie nr rejestracyjne pojazdu lub nr VIN oraz miejsce porzucenia pojazdu.

e-mail:  csk@strazmiejska.waw.pl

Korespondencja mailowa powinna zawierać: markę pojazdu, ewentualnie nr rejestracyjny pojazdu lub nr VIN, wskazanie miejsca porzucenia wraku – ulica, nr posesji, miejscowość.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy