Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Podstawą prawną zakazów palenia jest Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2182, z 2020 r. poz. 1337.)

 

Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)

Co to są wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, nowatorskie wyroby tytoniowe lub pojemniki zapasowe?

Wyrób tytoniowy - wyrób przeznaczony do spożycia przez konsumentów, składający się, nawet częściowo, z tytoniu, w tym zmodyfikowanego genetycznie;

Papieros elektroniczny - wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika; papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika lub do wielokrotnego ładowania za pomocą kartridżów jednorazowych;

Pojemnik zapasowy - naczynie z płynem zawierającym nikotynę, który można wykorzystać do ponownego napełnienia papierosa elektronicznego;

Nowatorski wyrób tytoniowy – wyrób tytoniowy inny niż papieros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do stosowania doustnego.

 

Gdzie nie wolno palić?

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych:

a) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

b) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;

c) na terenie uczelni;

d) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;

e) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;

f) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;

g) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;

h) na przystankach komunikacji publicznej;

i) w pomieszczeniach obiektów sportowych;

j) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;

k) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

 

Jakie są kary za nieprzestrzeganie ustawy?

W POSTĘPOWANIU MANDATOWYM:

Sprzedaż wyrobów tytoniowych:
a) osobom poniżej 18 roku życia: 500 zł
b) na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 500 zł
c) jako papierosów luzem lub w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk: 100 zł
d) w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym – 100 zł

Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia – 150 zł

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu – 150 zł.

W TRYBIE PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH O WYKROCZENIA:

Kto wprowadza do obrotu wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe lub nie umieszcza informacji o zakazie ich sprzedaży podlega karze grzywny do 2000 zł.
Kto będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu nie zamieszcza informacji o zakazie palenia podlega karze grzywny do 2000 zł.
Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne w miejscach zabronionych podlega karze grzywny do 500 zł.

 

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy