Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Podstawą prawną zakazów palenia jest Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 1446 ze zm.)

 

Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)

Co to są wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe?

Wyrób tytoniowy - wyrób przeznaczony do spożycia przez konsumentów, składający się, nawet częściowo, z tytoniu, w tym zmodyfikowanego genetycznie;

Papieros elektroniczny - wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika; papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika lub do wielokrotnego ładowania za pomocą kartridżów jednorazowych;

Pojemnik zapasowy - naczynie z płynem zawierającym nikotynę, który można wykorzystać do ponownego napełnienia papierosa elektronicznego;

 

Gdzie nie wolno palić?

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych:

a) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

b) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;

c) na terenie uczelni;

d) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;

e) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;

f) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;

g) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;

h) na przystankach komunikacji publicznej;

i) w pomieszczeniach obiektów sportowych;

j) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;

k) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

 

Jakie są kary za nieprzestrzeganie ustawy?

W POSTĘPOWANIU MANDATOWYM:

Sprzedaż wyrobów tytoniowych:
a) osobom poniżej 18 roku życia: 500 zł
b) na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 500 zł
c) jako papierosów luzem lub w opakowaniach zawierających mniej niż 20 sztuk: 100 zł
d) w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym – 100 zł

Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia – 150 zł

Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu – 150 zł.

W TRYBIE PRZEPISÓW O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH O WYKROCZENIA:

Kto wprowadza do obrotu wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe lub nie umieszcza informacji o zakazie ich sprzedaży podlega karze grzywny do 2000 zł.
Kto będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu nie zamieszcza informacji o zakazie palenia podlega karze grzywny do 2000 zł.
Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne w miejscach zabronionych podlega karze grzywny do 500 zł.

 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech