Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

serwisy mapowe

eko patrol

zagninieni w warszawie

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

na paluchu

Oferta programowa
Straży Miejskiej m.st. Warszawy
na rok szkolny 2016/2017

Referat Profilaktyki
Straż Miejska m.st. Warszawy
01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45
tel.(0-22) 5986031; 5986032
fax. (0-22) 5986025
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.strazmiejska.waw.pl

Warszawa, sierpień 2016 r.

Straż miejska działa w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która nakłada na tę formację podstawowy katalog zadań. Jednym z nich jest „inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym".
Straż Miejska m.st. Warszawy realizuje to zadanie poprzez:
1) działania Referatu Profilaktyki, na które składają się: działania informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, seniorów oraz organizowanie działań alternatywnych (konkursy, festyny, konferencje),
2) działania Referatów Szkolnych na poszczególnych Oddziałach Terenowych Straży Miejskiej, na które składają się działania prewencyjne patroli.

Założenia oferty programowej
Działalność edukacyjna i informacyjna realizowana przez Straż Miejską m.st. Warszawy obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz minimalizację zachowań ryzykownych. Zajęcia edukacyjne w ramach m/w programów realizowane są w bieżącym roku szkolnym (wrzesień 2016 – czerwiec 2017).

Odbiorcy
a) dzieci i młodzież
Programy przygotowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy adresowane są w dużej części do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest przede wszystkim wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego.
b) rodzice
Programy skierowane do uczniów połączone są z edukacją ich rodziców. Oznacza to, że w ramach realizowanego programu pracownik Referatu Profilaktyki będzie prowadził, przy współpracy pedagoga szkolnego, spotkania z rodzicami w zakresie tematyki omawianej uprzednio z uczniami.
c) nauczyciele
Proponujemy spotkania z nauczycielami przy okazji odbywających się w szkole rad pedagogicznych, podczas których koordynator ds. profilaktyki przedstawi tematykę (do wyboru):
- Odpowiedzialność prawna nieletnich.
- Algorytmy i procedury postępowania wobec nieletnich we współpracy ze Strażą Miejską i Policją.
- Postępowanie w przypadku sytuacji zagrożeń (m.in. zagrożenia atakiem terrorystycznym, incydent bombowy, skażenie chemiczne, skażenie biologiczne, bycie zakładnikiem, ewakuacja).
- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
d) seniorzy
Działania informacyjno-edukacyjne kierujemy również do osób starszych, które są realizowane przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej lub Domami Kultury na poszczególnych dzielnicach.

Realizatorzy programów

Poszczególne programy realizować będą strażnicy miejscy - koordynatorzy ds. profilaktyki zatrudnieni w Referacie Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Ocena realizacji programów profilaktycznych.

Bieżąca realizacja programów profilaktycznych podlega ocenie przez pedagoga szkolnego oraz wymianie spostrzeżeń pomiędzy kadrą pedagogiczną a prowadzącymi zajęcia strażnikami miejskimi w zakresie treści i formy realizowanych zajęć.
Koordynator ds. profilaktyki prowadzi dokumentację realizowanych zajęć w formie tzw. kart klas/grup/, na których odnotowuje termin, temat zajęć oraz informacje dotyczące pracy uczestników na zajęciach Zrealizowane zajęcia potwierdzane są w karcie pieczatką
i podpisem osoby upoważnionej ze strony placówki oświatowej.

Udział placówek oświatowych w programach

Po zapoznaniu się z ofertą programową Straży Miejskiej, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny zgłasza pisemnie chęć współpracy ze Strażą w zakresie wybranych programów.
W treści zgłoszenia prosimy wskazać osobę do kontaktu oraz numer telefonu.

Realizacja poszczególnych programów zawartych w ofercie odbywa się we współpracy koordynatora ds. profilaktyki z dyrekcją, pedagogiem szkolnym lub nauczycielem i polega na ustaleniu terminu, formy i przebiegu spotkania informacyjno-edukacyjnego.
Pedagog, przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez strażników, ma obowiązek zapoznać się z materiałami na podstawie których zajęcia te są prowadzone (wgląd do scenariuszy zajęć, obejrzenie materiałów filmowych, rozmowa z prowadzącym nt. zakresu tematycznego zajęć).

Programy

„Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską"
Program dla dzieci z grup 5-latków w przedszkolach.
1 - 2 godziny lekcyjne dla jednej grupy; tematy do wyboru:
1. Kto mnie chroni i pomaga? (zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb ratunkowych)
2. Umiem wezwać pomoc. (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia)
Realizacja: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

„Jestem bezpieczny"
Program dla dzieci z grup 0 realizujących obowiązek szkolny w przedszkolach i szkołach podstawowych.
1 - 2 godziny lekcyjne dla jednej grupy; tematy do wyboru:
1. Środki chemiczne i leki. (zasady bezpiecznego postępowania)
2. Zasady bezpiecznej zabawy. (bezpieczeństwo w domu, na placu zabaw)
Realizacja: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

„Wiem co robić, kiedy jestem sam"
Program dla uczniów klas I szkół podstawowych.
1 - 3 godziny lekcyjne dla jednej klasy; tematy do wyboru:
1. Bezpieczna droga do szkoły. (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze)
2. Spotkanie z nieznajomym. (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi)
3. Czy pies musi ugryźć? (zasady właściwego zachowania się wobec psów, obowiązki właściciela psa)
Realizacja: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

„Uczymy się żyć bez przemocy"
Program dla uczniów klas II szkół podstawowych.
1 - 2 godziny zajęć dla jednej klasy; zakres tematyczny: kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz
w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej.
Realizacja: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

„Jestem strażnikiem przyrody"
Program dla uczniów klas III szkół podstawowych;
1 godzina lekcyjna dla jednej klasy; tematy do wyboru:
1. Skąd się biorą góry śmieci.
2. Przyjaciele zwierząt.
Realizacja: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

„Jestem ostrożny"
Program dla uczniów klas V szkół podstawowych.
1 godzina lekcyjna dla jednej klasy; tematy do wyboru:
1. Znaleziska – niewybuchy.
2. Fajerwerki a dobra zabawa.
3. Współczesne zagrożenia – terroryzm.
Realizacja: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

„Rowerowy ruch drogowy" (MRD)
Program dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych.
I. Zajęcia teoretyczne - przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.
2 godziny lekcyjne dla jednej klasy realizowane w odstępie czasowym.
Realizacja: wrzesień 2016 – marzec 2017.
.
II. Zajęcia praktyczne - ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem, pomoc przy egzaminach na kartę rowerową na terenie szkoły oraz na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy
ul. Sołtyka 8/10.
Realizacja: wrzesień – październik 2016 oraz marzec – czerwiec 2017.

„Wiem – pomagam - ratuję"
Program dla uczniów klas VI szkół podstawowych.
2 godziny lekcyjne dla jednej klasy (zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku); zakres tematyczny: zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji zadławienia, skaleczenia, omdlenia.
Realizacja: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

„Decyduję świadomie"
Program dla uczniów klas I szkół gimnazjalnych.
1 - 2 godziny lekcyjne dla jednej klasy; tematy do wyboru:
1. Odpowiedzialność prawna nieletnich.
2. Zachowania ryzykowne.
Realizacja: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

„Decyduję odpowiedzialnie"
Program dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych.
1 - 2 godziny lekcyjne dla jednej klasy; tematy do wyboru:
1. Odpowiedzialność prawna nieletnich.
2. Zachowania ryzykowne.
Realizacja: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

„Teatr na Straży" - interaktywny teatr profilaktyczny zaprasza na:

1. Spektakl edukacyjny pt. Florka w sieci.
Program dla uczniów klas III szkół podstawowych.
Przewidywany czas trwania spektaklu: do 60 minut. Zakres tematyczny: zasady bezpieczeństwa
w Internecie i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami jakie dzieci mogą napotkać w wirtualnym świecie, nauka umiejętności informowania zaufanych dorosłych oraz odpowiednich służb
o zagrożeniach w przypadku doświadczania cyberprzemocy, wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w kontekście uzależnienia od gier komputerowych.
Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).
O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Realizacja: październik 2016 – czerwiec 2017.

2. Spektakl prowadzony metodą Teatru Forum pt. Domino.

Program dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych.
Przewidywany czas trwania spektaklu: do 120 minut. Zakres tematyczny: problematyka związana
z substancjami psychoaktywnymi w środowisku młodzieży (m.in. narkotyków nowej generacji czyli dopalaczy).
Uwaga! Jeden spektakl jest realizowany z udziałem dwóch lub trzech klas zgłoszonych z danej szkoły. Każde gimnazjum ma możliwość uczestniczenia tylko w jednym spektaklu.

W związku z dotychczasową działalnością edukacyjną Referat Profilaktyki rozszerzył ofertę zajęć alternatywnych tworząc innowacyjny spektakl prowadzony metodą Teatru Forum, którego realizatorami są koordynatorzy ds. profilaktyki.
Spektakl „Domino" porusza problemy młodego człowieka, który ma swoje marzenia i poszukuje akceptacji w grupie rówieśniczej. Jednak nie znajduje wsparcia w najbliższym otoczeniu i poszukuje różnych dróg rozwiązania. Czy mu się to uda? Czy jego wybory będą dla niego dobre...?
Celem Teatru Forum jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań problemów społecznych
i rówieśniczych. Uczniowie podczas spektaklu mają możliwość wejść w rolę fikcyjnego bohatera. Daje im to możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i podjęcia prób rozwiązania sytuacji konfliktowych i ryzykownych. Spektakl Teatru Forum służy rozwojowi umiejętności społecznych uczniów oraz zmniejszeniu zasięgu zachowań ryzykownych. Przekazuje racjonalną ekspresję radzenia sobie
z opresją. Forma spektaklu różni się od tradycyjnego teatru tym, że nie ma zakończenia tylko daje możliwość dopisania zmiany i zakończenia przedstawienia poprzez interwencje w których uczestniczy uczeń - aktor. Podczas interwencji uczeń ma możliwość podjęcia decyzji samodzielnie na scenie jak też przyjrzenia się sobie i innym.

Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).
O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Realizacja: październik 2016 – czerwiec 2017.

„Bezpieczny senior"
Podczas spotkań strażnicy zapoznają uczestników z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich w zakresie bezpieczeństwa. Wskazują sposoby szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić
w konkretnych miejscach – komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach informując jak zachować się w takich sytuacjach. Proponujemy także warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – wykłady w formie prezentacji multimedialnych oraz praktyczne ćwiczenia na fantomach.
Realizacja: wrzesień 2016 – czerwiec 2017.

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWAŃ NA PROGRAMY

W terminie do 31.10.2016 r. placówki przesyłają swoje zgłoszenia pocztą lub faksem:

adres: Referat Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy
01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45.
fax: 0-22 598 60 25; 0-22 598 60 78

Zasady zgłaszania do programu „Rowerowy ruch drogowy"

MRD - Miasteczko Ruchu Drogowego

1). W zgłoszeniach pisemnych na zajęcia teoretyczne należy wskazać nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do egzaminów na kartę rowerową podając jego imię i nazwisko oraz bezpośredni nr telefonu.

2). W sprawie umawiania terminów na praktyczne egzaminy na kartę rowerową na terenie MRD przy ul. Sołtyka 8/10 lub na terenie placówki, prosimy kontaktować się telefonicznie: 022 598 60 32, 0 723 986 086 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15).
Liczba tych terminów jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

3). Podczas egzaminów praktycznych (na terenie MRD oraz w placówce) wymagana jest obecność nauczyciela (lub innej osoby) posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

Zgłoszenia w formie mailowej lub kierowane bezpośrednio do koordynatorów ds. profilaktyki – nie będą przyjmowane.

Zastrzegamy sobie prawo do nie realizowania zgłoszeń złożonych po wskazanym terminie, tj. po 31 października 2016 r.

Jednocześnie informujemy, że realizacja liczby godzin w/w programów będzie na bieżąco ustalana z dyrektorami lub pedagogami szkolnymi, a w przypadku dużej ilości nadesłanych zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość realizacji programów w zmniejszonej liczbie godzin.

Zapraszamy do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską m.st. Warszawy działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży :)

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech