logo gora
logo dol

Statystyki zgłoszeń

wezwanie

rodo

epuap

serwisy mapowe

mdr

profilaktyka

eko patrol

zagninieni w warszawie

na paluchu

19115

bip logo

raporty

poznaj sm

tarcza straz miejska kolor cmyk

 

 

 

Oferta programowa

Straży Miejskiej m.st. Warszawy
na rok szkolny 2017/2018

Referat Profilaktyki

Straż Miejska m.st. Warszawy

01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45

tel. (22) 5986031; 5986032

fax. (22) 5986025

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.strazmiejska.waw.pl

 

 

Założenia oferty programowej

Działalność edukacyjna i informacyjna realizowana przez Straż Miejską m.st. Warszawy obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz minimalizację zachowań ryzykownych. Zajęcia edukacyjne w ramach n/w programów realizowane są w bieżącym roku szkolnym (wrzesień 2017 – czerwiec 2018).

 

Odbiorcy

 

Dzieci i młodzież

Programy przygotowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy adresowane są w dużej części do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest przede wszystkim wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego.

 

Rodzice

Proponujemy spotkania dla rodziców uczniów IV, V, VI i VII klas szkół podstawowych oraz rodziców uczniów II i III klas gimnazjów,  podczas których koordynator ds. profilaktyki przeprowadzi prezentację jednego z poniższych tematów (do wyboru przez szkołę):

-  „Odpowiedzialność prawna nieletnich(aspekty prawa związane z zagrożeniami
w cyberprzestrzeni lub odpowiedzialność w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

- „Środki psychoaktywne – jak można chronić swoje dziecko” (przedstawienie mechanizmów pozyskiwania oraz dostępności substancji psychoaktywnych, aspekty prawne, wskazanie gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc w sytuacji zaistnienia problemu).

 

Nauczyciele

Proponujemy spotkania z nauczycielami przy okazji odbywających się w szkole rad pedagogicznych, podczas których koordynator ds. profilaktyki zaprezentuje jeden z poniższych tematów (do wyboru przez szkołę):

-  „Algorytmy postępowania wobec nieletnich w placówkach oświatowych” (przepisy prawa regulujące działania wobec uczniów niestosujących się do zasad, regulaminów i obowiązujących przepisów prawa).

-  „Zasady udzielania pierwszej pomocy” (wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów i defibrylatora).

-  „Algorytmy postępowania w sytuacji zagrożenia” (m.in. zagrożenie atakiem terrorystycznym, incydent bombowy, bycie zakładnikiem, ewakuacja).

 

 

Seniorzy

Działania informacyjno-edukacyjne kierujemy również do osób starszych, które są realizowane przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej lub Domami Kultury na poszczególnych dzielnicach.

„Bezpieczny senior” (zapoznanie z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich w zakresie bezpieczeństwa, wskazanie sposobów szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić
w konkretnych miejscach – komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach,  informowanie jak zachować się w takich sytuacjach; warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – wykłady w formie prezentacji multimedialnych oraz praktyczne ćwiczenia na fantomach).

 

Ocena realizacji programów profilaktycznych

 

Bieżąca realizacja programów profilaktycznych podlega ocenie przez pedagoga szkolnego oraz wymianie spostrzeżeń pomiędzy kadrą pedagogiczną a prowadzącymi zajęcia strażnikami miejskimi w zakresie treści i formy realizowanych zajęć.

Koordynator ds. profilaktyki prowadzi dokumentację realizowanych zajęć w formie tzw. kart klas/grup/, na których odnotowuje termin, temat zajęć oraz informacje dotyczące pracy uczestników na zajęciach Zrealizowane zajęcia potwierdzane są w karcie pieczatką i podpisem osoby upoważnionej ze strony placówki oświatowej.

 

Udział placówek oświatowych w programach

Po zapoznaniu się z ofertą programową Straży Miejskiej, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny zgłasza pisemnie chęć współpracy ze Strażą w zakresie wybranych programów. W treści zgłoszenia prosimy wskazać osobę do kontaktu oraz numer telefonu.

Realizacja poszczególnych programów zawartych w ofercie odbywa się we współpracy koordynatora ds. profilaktyki z dyrekcją,  pedagogiem szkolnym lub nauczycielem i polega na ustaleniu terminu, formy i przebiegu spotkania informacyjno-edukacyjnego.

Pedagog, przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez strażników, ma obowiązek zapoznać się z materiałami na podstawie których zajęcia te są prowadzone (wgląd do scenariuszy zajęć, obejrzenie materiałów filmowych, rozmowa z prowadzącym nt. zakresu tematycznego zajęć).

Tematy zajęć

 • Zajęcia dla dzieci z grup 5-latków w przedszkolach:

- „Kto mnie chroni i pomaga (zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb ratunkowych).

1 godzina lekcyjna dla każdej grupy.

Realizacja: wrzesień 2017 – czerwiec 2018.

 

 

 • Zajęcia dla dzieci z klas 0 realizujących obowiązek szkolny w  przedszkolach i szkołach podstawowych:

 - „Umiem wezwać pomoc” (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia).

 - „Zasady bezpiecznej zabawy” (bezpieczeństwo w domu, na placu zabaw).

1 godzina lekcyjna z każdego tematu, 1-2 tematy do wyboru dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2017 – czerwiec 2018.

 

 • Zajęcia dla uczniów I klas szkół podstawowych:

- „Bezpieczna droga do szkoły” (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze).

- „Spotkanie z nieznajomym (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi).

- „Czy pies musi ugryźć?”  (zasady właściwego zachowania się wobec psów, obowiązki właściciela psa).

1 godzina lekcyjna z każdego tematu; 1-3 tematy do wyboru dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2017 – czerwiec 2018.

 

 • Zajęcia dla uczniów II klas szkół podstawowych:

- „Uczymy się żyć bez przemocy” (kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej).

1 - 2 godziny lekcyjne dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2017 – czerwiec 2018.

 

 • Zajęcia dla uczniów III klas szkół podstawowych:

- „Przyjaciele zwierząt” (prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt wolnożyjących).

1 godzina lekcyjna dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2017 – czerwiec 2018.

 

 • Zajęcia dla uczniów IV, V i VI klas szkół podstawowych (lub grup uczniów) przygotowujących się do egzaminów na kartę rowerową:

- „Rowerowy ruch drogowy”

Zajęcia teoretyczne - przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.

2 – 3 godziny lekcyjne dla każdej klasy realizowane w odstępie czasowym.

Realizacja: wrzesień 2017 – marzec 2018.

Zajęcia praktyczne - ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem, pomoc przy egzaminach na kartę rowerową na terenie szkoły oraz na terenie stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10.

Realizacja: wrzesień – październik 2017 oraz marzec – czerwiec 2018.

 

 • Zajęcia dla uczniów V klas szkół podstawowych:


  - „Bezpieczeństwo w sieci” (bezpieczne korzystanie z Internetu, problem cyberprzemocy).

1  godzina lekcyjna dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2017 – czerwiec 2018. 

 

 • Zajęcia dla uczniów VI klas szkół podstawowych:

- „Wiem – pomagam - ratuję” (zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji zadławienia, skaleczenia, omdlenia).

2 godziny lekcyjne dla każdej klasy - zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku.

Realizacja: wrzesień 2017 – czerwiec 2018.

 

 • Zajęcia dla uczniów VII klas szkół podstawowych:

- „Współczesne zagrożenia(postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego, podejrzanego pakunku, powiadamianie służb ratowniczych, zasady ewakuacji).

- „Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność w kontekście przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

1  godzina lekcyjna z każdego tematu, 1-2 tematy do wyboru dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2017 – czerwiec 2018.

 

 • Zajęcia dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych:

- „Odpowiedzialność prawna nieletnich”  (odpowiedzialność, uprawnienia, obowiązki w świetle obowiązujących przepisów prawa).

1 godzina lekcyjna dla jednej klasy.

Realizacja: wrzesień 2017 – czerwiec 2018.

 

„Teatr na Straży” -  interaktywny teatr profilaktyczny zaprasza na:

- Spektakl edukacyjny pt. Florka w sieci (zasady bezpieczeństwa w Internecie i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, jakie dzieci mogą napotkać w wirtualnym świecie, nauka umiejętności informowania zaufanych dorosłych oraz odpowiednich służb o zagrożeniach w przypadku doświadczania cyberprzemocy, wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w kontekście uzależnienia od gier komputerowych).

Projekt dla uczniów III klas szkół podstawowych. Przewidywany czas trwania spektaklu: do 60 minut.

Uwaga! Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 100 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).

O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).

Realizacja: październik 2017 – czerwiec 2018.

 

 - Spektakl prowadzony metodą Teatru Forum pt. Domino (problematyka związana z substancjami psychoaktywnymi w środowisku młodzieży in. narkotyków nowej generacji czyli  dopalaczy).

Projekt dla uczniów III klas szkół gimnazjalnych. Przewidywany czas trwania spektaklu:  do 120 minut.

Jeden spektakl jest realizowany z udziałem dwóch - trzech klas (lub grupy 40 - 80 uczniów) zgłoszonych z danej szkoły. Każde gimnazjum ma możliwość uczestniczenia tylko w jednym spektaklu.

 

Uwaga! Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 20 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).

O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).

Realizacja: październik 2017 – czerwiec 2018.

Spektakl „Domino”  porusza problemy młodego człowieka, który ma swoje marzenia i poszukuje akceptacji w grupie rówieśniczej. Jednak nie znajduje wsparcia w najbliższym otoczeniu i poszukuje różnych dróg rozwiązania. Czy mu się to uda? Czy jego wybory będą dla niego dobre…?

Celem Teatru Forum jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań problemów społecznych
i rówieśniczych. Uczniowie podczas spektaklu mają możliwość wejść w rolę fikcyjnego bohatera. Daje im to możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i podjęcia prób rozwiązania sytuacji konfliktowych i ryzykownych. Spektakl Teatru Forum służy rozwojowi umiejętności społecznych uczniów oraz zmniejszeniu zasięgu zachowań ryzykownych. Przekazuje racjonalną ekspresję radzenia sobie z opresją. Forma spektaklu różni się od tradycyjnego teatru tym, że nie ma zakończenia tylko daje możliwość dopisania zmiany i zakończenia przedstawienia poprzez interwencje w których uczestniczy uczeń - aktor. Podczas interwencji uczeń ma możliwość podjęcia decyzji samodzielnie na scenie jak też przyjrzenia się sobie i innym.

 

 

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWAŃ NA ZAJĘCIA

W terminie do 31.10.2017 r. placówki przesyłają swoje zgłoszenia pocztą lub faksem:

 

adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki

01-170 Warszawa,  ul. Młynarska 43/45.

fax:22 598 60 25; 22 598 60 78

 

Zasady zgłaszania na zajęcia  „Rowerowy ruch drogowy”

 

1). W zgłoszeniach pisemnych na zajęcia teoretyczne należy wskazać nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do egzaminów na kartę rowerową podając jego imię i nazwisko oraz bezpośredni nr telefonu.

2). W sprawie umawiania terminów na ćwiczenia praktyczne i egzaminy na kartę rowerową na terenie Miasteczka przy ul. Sołtyka 8/10  lub egzaminy na terenie placówki, prosimy kontaktować się telefonicznie: 022 598 60 32,  723 986 086, 723 986 198 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15).

Liczba tych terminów jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

3).  Podczas egzaminów praktycznych (na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz
w placówce) wymagana jest obecność nauczyciela (lub innej osoby) posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

 

Zgłoszenia w formie  mailowej lub  kierowane bezpośrednio do koordynatorów ds. profilaktyki – nie będą przyjmowane.

 

Zastrzegamy sobie  prawo do odmowy realizowania zgłoszeń złożonych po wskazanym terminie, tj. po 31 października 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że realizacja liczby godzin w/w programów będzie na bieżąco ustalana z dyrektorami lub pedagogami szkolnymi, a w przypadku dużej ilości nadesłanych zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość realizacji programów w zmniejszonej liczbie godzin.

Zapraszamy do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską m.st. Warszawy  działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży!

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka