Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

unia europejska logo

Statystyki zgłoszeń

widget

wezwanie

rodo

serwisy mapowe

mdr

profilaktyka
konkurs vi edycja

eko patrol

zagninieni w warszawie

19115

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

na paluchu

tarcza straz miejska kolor cmyk

 

ZIMA W MIEŚCIE 2018


Bezpieczni zimą w Mieście


Straż Miejska m.st. Warszawy  wspólnie  z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy planuje  działania edukacyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Proponujemy zajęcia realizowane na terenie szkół, ośrodków sportowych i instytucji z którymi współpracujemy zarówno w roku szkolnym jak również podczas ferii. Zajęcia prowadzone przez strażników miejskich odbywają się podczas dyżurów na terenie poszczególnych placówek otwartych dla uczestników akcji „Zima w Mieście” na terenie Warszawy.

Podczas akcji „Zima w mieście”  Referat Profilaktyki Straży Miejskiej  m.st. Warszawy proponuje program  Bezpieczni zimą w Mieście w  ramach  którego  realizowane  będą zajęcia edukacyjne
w formie dyskusji, konkursów, gier i zabaw.

 

Wolny czas spędzam aktywnie i bezpiecznie  - zajęcia w formie gier i konkursów o charakterze sportowym. Podczas zajęć  promujemy  zasady gry fair play, utrwalamy zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

 

Spotkania edukacyjne - zajęcia informacyjno-edukacyjne na temat:

- zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach w domu oraz na podwórku;

- pierwszej pomocy oraz informowania właściwych służb w nagłych sytuacjach;

- zadań Straży Miejskiej podczas wizyty dzieci na  oddziałach terenowych straży (prezentacja specjalistycznego sprzętu i wyposażenia).

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży przebywających na zajęciach dydaktyczno - sportowych czuwać będą patrole a w razie potrzeby należy dzwonić pod numer alarmowy Straży Miejskiej 986. Dodatkowych informacji na temat zajęć edukacyjnych udziela
Referat Profilaktyki Straży Miejskiej
ul. Młynarska 43/45 tel. 22 598 60 31.

Zgłoszenia placówek dotyczące przeprowadzenia zajęć edukacyjnych podczas ferii prosimy przesyłać na adres, faks lub mailem (z logo placówki):

Straż Miejska m.st. Warszawy

Referat Profilaktyki
Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
faks: 22 598 60 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zgłoszeniu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za umawianie zajęć oraz nr telefonu.

 

Oferta programowa

Straży Miejskiej m.st. Warszawy

na rok szkolny 2018/2019

Założenia oferty programowej:

Działalność edukacyjna i informacyjna realizowana przez Straż Miejską m.st. Warszawy obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz minimalizację zachowań ryzykownych. Zajęcia edukacyjne w ramach n/w programów realizowane są w bieżącym roku szkolnym (wrzesień 2018 – czerwiec 2019).

Odbiorcy: 

Dzieci i młodzież

Programy przygotowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz stopień ich rozwoju poznawczego.

Rodzice

Proponujemy spotkania dla rodziców uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych oraz rodziców uczniów III klas gimnazjów, podczas których koordynator ds. profilaktyki przeprowadzi prezentację jednego
z poniższych tematów (do wyboru przez szkołę):

- „Odpowiedzialność prawna nieletnich(aspekty prawa związane z zagrożeniami
w cyberprzestrzeni lub odpowiedzialność w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

- „Środki psychoaktywne – jak można chronić swoje dziecko” (przedstawienie mechanizmów pozyskiwania oraz dostępności substancji psychoaktywnych, aspekty prawne, wskazanie gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc w sytuacji zaistnienia problemu).

 

Nauczyciele

Proponujemy:

 • szkolenie dla nauczycieli -- „Zasady udzielania pierwszej pomocy” (wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów i defibrylatora);
 • konsultacje dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów na kartę rowerową - „Karta rowerowa bez tajemnic” (aspekty prawne regulujące uzyskanie karty rowerowej, informacje oraz wskazówki dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych).

 

Seniorzy

Działania informacyjno-edukacyjne kierujemy również do osób starszych, które są realizowane przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej lub Domami Kultury na poszczególnych dzielnicach.  

- „Bezpieczny senior” (zapoznanie z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich w zakresie bezpieczeństwa, wskazanie sposobów szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w konkretnych miejscach – komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach,  informowanie jak zachować się w takich sytuacjach; warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – wykłady w formie prezentacji multimedialnych oraz praktyczne ćwiczenia na fantomach).

 

Ocena realizacji programów profilaktycznych:

Bieżąca realizacja programów profilaktycznych podlega ocenie przez pedagoga szkolnego oraz wymianie spostrzeżeń pomiędzy kadrą pedagogiczną a prowadzącymi zajęcia strażnikami miejskimi
w zakresie treści i formy realizowanych zajęć.

Koordynator ds. profilaktyki prowadzi dokumentację realizowanych zajęć w formie tzw. kart klas/grup/, na których odnotowuje termin, temat zajęć oraz informacje dotyczące pracy uczestników na zajęciach Zrealizowane zajęcia potwierdzane są w karcie pieczatką i podpisem osoby upoważnionej ze strony placówki oświatowej.

Udział placówek oświatowych w programach:

Po zapoznaniu się z ofertą programową Straży Miejskiej, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny zgłasza pisemnie chęć współpracy ze Strażą w zakresie wybranych programów. W treści zgłoszenia prosimy wskazać osobę do kontaktu oraz numer telefonu.

Realizacja poszczególnych programów zawartych w ofercie odbywa się we współpracy koordynatora ds. profilaktyki z dyrekcją,  pedagogiem szkolnym lub nauczycielem i polega na ustaleniu terminu, formy i przebiegu spotkania informacyjno-edukacyjnego.

Pedagog, przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez strażników, ma obowiązek zapoznać się z materiałami na podstawie których zajęcia te są prowadzone (wgląd do scenariuszy zajęć, obejrzenie materiałów filmowych, rozmowa z prowadzącym nt. zakresu tematycznego zajęć).

 

 Tematy  zajęć:

 

 • Zajęcia dla dzieci z grup 5-latków w przedszkolach:

Kto mnie chroni i pomaga (zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej oraz innych służb ratunkowych).

1 godzina lekcyjna dla każdej grupy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla dzieci z klas 0 realizujących obowiązek szkolny w  przedszkolach i szkołach podstawowych:

„Umiem wezwać pomoc” (zasady powiadamiania służb i osób dorosłych w sytuacji zagrożenia).

„Zasady bezpiecznej zabawy” (bezpieczeństwo w domu, na placu zabaw).

1  godzina lekcyjna z każdego tematu, 1-2 tematy do wyboru dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów I klas szkół podstawowych:

„Bezpieczna droga do szkoły” (zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze).

„Spotkanie z nieznajomym (zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi).

„Czy pies musi ugryźć?”  (zasady właściwego zachowania się wobec psów, obowiązki właściciela psa).

1  godzina lekcyjna z każdego tematu; 1-3 tematy do wyboru dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów II klas szkół podstawowych:

„Uczymy się żyć bez przemocy” (kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi zgodnie z normami społecznymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej).

2 godziny lekcyjne dla każdej klasy - zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów III klas szkół podstawowych:

„Przyjaciele zwierząt” (prawa zwierząt, postępowanie wobec zwierząt wolnożyjących).

„Skąd się biorą góry śmieci” (kształtowanie postaw proekologicznych, uświadomienie wpływu działania   człowieka na ochronę środowiska naturalnego roślin i zwierząt).

 • 1 godzina lekcyjna z każdego tematu;

1-2 tematy do wyboru dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów IV, V i VI klas szkół podstawowych (lub grup uczniów) przygotowujących się do egzaminów na kartę rowerową:

Rowerowy ruch drogowy”

 1. I. Zajęcia teoretyczne - przepisy drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się rowerem.

2 – 3 godziny lekcyjne dla każdej klasy realizowane w odstępie czasowym.

Realizacja: wrzesień 2018 – marzec 2019.

 

 1. II. Zajęcia praktyczne - ćwiczenie umiejętności jazdy rowerem, pomoc przy egzaminach na kartę rowerową na terenie szkoły oraz na terenie stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10.

Realizacja: wrzesień – październik 2018 oraz marzec – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów V klas szkół podstawowych:

„Bezpieczeństwo w sieci” (bezpieczne korzystanie z Internetu, problem cyberprzemocy).

1  godzina lekcyjna dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów VI klas szkół podstawowych:

Wiem – pomagam - ratuję” (zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fantomach, postępowanie ratunkowe w sytuacji zadławienia, skaleczenia, omdlenia).

2 godziny lekcyjne dla każdej klasy - zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów VII klas szkół podstawowych:

„Współczesne zagrożenia(postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego, podejrzanego pakunku, powiadamianie służb ratowniczych, zasady ewakuacji).

„Odpowiedzialność prawna nieletnich” (odpowiedzialność w kontekście przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

1  godzina lekcyjna z każdego tematu, 1-2 tematy do wyboru dla każdej klasy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 • Zajęcia dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych:

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”  (odpowiedzialność, uprawnienia, obowiązki w świetle obowiązujących przepisów prawa).

1  godzina lekcyjna dla jednej klasy.

Realizacja: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

 „Teatr na Straży” -  interaktywny teatr profilaktyczny zaprasza na:

 1. Spektakl edukacyjny pt. Florka w sieci (zasady bezpieczeństwa w Internecie i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, jakie dzieci mogą napotkać w wirtualnym świecie, nauka umiejętności informowania zaufanych dorosłych oraz odpowiednich służb o zagrożeniach w przypadku doświadczania cyberprzemocy, wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w kontekście uzależnienia od gier komputerowych).

 Projekt dla uczniów III klas szkół podstawowych. Przewidywany czas trwania spektaklu:  do 60 minut.

Uwaga! Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 100 pierwszych szkół, które w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).

O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).

Realizacja: październik 2018 – czerwiec 2019.

 1. Spektakl prowadzony metodą Teatru Forum pt. Domino (problematyka związana z substancjami psychoaktywnymi w środowisku młodzieży m.in. narkotyków nowej generacji czyli  dopalaczy).

 Projekt dla uczniów III klas szkół gimnazjalnych. Przewidywany czas trwania spektaklu:  do 120 minut.

Jeden spektakl jest realizowany z udziałem dwóch - trzech klas (lub grupy 40 - 80 uczniów) zgłoszonych z danej szkoły. Każde gimnazjum ma możliwość uczestniczenia tylko w jednym spektaklu.

Uwaga! Do udziału w spektaklu zostanie zaproszonych 20 pierwszych szkół, które
w terminie wyznaczonym w ofercie złożą zapotrzebowanie na realizację spektaklu. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

Miejsce: wybrane ośrodki kultury na poszczególnych dzielnicach Warszawy (dojazd uczniów na miejsce we własnym zakresie).

O wyznaczonym terminie spektaklu oraz miejscu jego realizacji dla danej szkoły tj. najbliższym ośrodku kultury, szkoły będą informowane na bieżąco z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku szkół z listy rezerwowej termin informowania może być krótszy).

Realizacja: październik 2018 – czerwiec 2019.

Spektakl „Domino”  porusza problemy młodego człowieka, który ma swoje marzenia i poszukuje akceptacji w grupie rówieśniczej. Jednak nie znajduje wsparcia w najbliższym otoczeniu i poszukuje różnych dróg rozwiązania. Czy mu się to uda? Czy jego wybory będą dla niego dobre…?

Celem Teatru Forum jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań problemów społecznych i rówieśniczych. Uczniowie podczas spektaklu mają możliwość wejść w rolę fikcyjnego bohatera. Daje im to możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i podjęcia prób rozwiązania sytuacji konfliktowych i ryzykownych. Spektakl Teatru Forum służy rozwojowi umiejętności społecznych uczniów oraz zmniejszeniu zasięgu zachowań ryzykownych. Przekazuje racjonalną ekspresję radzenia sobie z opresją. Forma spektaklu różni się od tradycyjnego teatru tym, że nie ma zakończenia tylko daje możliwość dopisania zmiany i zakończenia przedstawienia poprzez interwencje w których  uczestniczy uczeń - aktor. Podczas interwencji uczeń ma możliwość podjęcia decyzji samodzielnie na scenie jak też przyjrzenia się sobie i innym.

 

ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWAŃ NA ZAJĘCIA

W terminie do 31.10.2018 r. placówki przesyłają swoje zgłoszenia pocztą lub faksem:

Straż  Miejska m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki

01-170 Warszawa,  ul. Młynarska 43/45.

22 598 60 25; 22 598 60 78

 

 

Zasady zgłaszania na zajęcia  „Rowerowy ruch drogowy”

 

1). W zgłoszeniach pisemnych na zajęcia teoretyczne należy wskazać nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uczniów do egzaminów na kartę rowerową podając jego imię i nazwisko oraz bezpośredni nr telefonu.

2). W sprawie umawiania terminów na ćwiczenia praktyczne i egzaminy na kartę rowerową na terenie Miasteczka przy ul. Sołtyka 8/10  lub egzaminy na terenie placówki, prosimy kontaktować się telefonicznie: 22 598 60 32,  723 986 086, 723 986 198 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15).

Liczba tych terminów jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

3).  Podczas egzaminów praktycznych (na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz
w placówce) wymagana jest obecność nauczyciela (lub innej osoby) posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową.

 

Zgłoszenia w formie mailowej lub kierowane bezpośrednio do koordynatorów ds. profilaktyki – nie będą przyjmowane.

Zastrzegamy sobie  prawo do odmowy realizowania zgłoszeń złożonych po wskazanym terminie, tj. po 31 października 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że realizacja liczby godzin w/w programów będzie na bieżąco ustalana z dyrektorami lub pedagogami szkolnymi, a w przypadku dużej ilości nadesłanych zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość realizacji programów w zmniejszonej liczbie godzin.

Zapraszamy do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską m.st. Warszawy  działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży!

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech