Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

Statystyki zgłoszeń

W związku ze stosowaniem przez Straż Miejską m. st. Warszawy zabezpieczeń antyspamowych poczty elektronicznej, zaleca się aby wszelka korespondencja przesyłana pocztą elektroniczną do Straży Miejskiej m. st. Warszawy związana z prowadzonymi postępowania przetargowymi  była opatrzona kwalifikowanym elektronicznym podpisem.

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa UZP obowiązku składania od 18 kwietnia 2018 r. JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym elektronicznym podpisem, Straż Miejska m. st. Warszawy zaleca do opracowania JEDZ oprogramowania wskazanego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 poz. 2247) znajdującego się pod tym adresem.

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech