Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Zadania Wydziału ds. Wykroczeń

Do zadań Wydziału ds. Wykroczeń należy w szczególności:
1) nadzór i koordynowanie procesów określonych Instrukcją czynności w sprawach o wykroczenia realizowanych przez Referaty Oskarżycieli Publicznych oddziałów Straży Miejskiej oraz udzielanie bezpośredniej merytorycznej pomocy komórkom realizującym czynności w sprawach o wykroczenia;
2) monitorowanie i analizowanie danych wprowadzanych w dedykowanych dla Referatów Oskarżycieli Publicznych systemach informatycznych, przeznaczonych do gromadzenia zdjęć i danych, dotyczących prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia;
3) koordynowanie i proponowanie zmian w funkcjonalności systemów dedykowanych do stosowania przez pracowników Referatów Oskarżycieli Publicznych w celu znalezienia rozwiązań optymalizujących ergonomię pracy i płynności w ich działaniu;
4) opracowywanie, opiniowanie i wdrażanie procedur w sprawach o wykroczenia w Referatach Oskarżycieli Publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
5) przygotowywanie sprawozdań oraz analiz z wyników działań Referatów Oskarżycieli Publicznych oddziałów Straży Miejskiej w zakresie wyznaczonym przez przełożonego;
6) współpraca z naczelnikami oddziałów i wydziałów Straży Miejskiej w zakresie wyznaczonym przez przełożonego oraz w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków określonych Instrukcją czynności w sprawach o wykroczenia, przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, a także opracowywania procedur w sprawach o wykroczenia przez Referaty Oskarżycieli Publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
7) organizacja i kontrola zadań związanych z drukowaniem, przygotowywaniem i nadawaniem wychodzącej korespondencji Referatów Oskarżycieli Publicznych związanych z prowadzeniem czynności w sprawach o wykroczenia;
8) współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji ustawowych kompetencji Referatów Oskarżycieli Publicznych oddziałów Straży Miejskiej;
9) przygotowywanie projektów korespondencji, w tym pism i odpowiedzi zlecanych przez bezpośredniego przełożonego.

Naczelnik Wydziału ds. Wykroczeń: Małgorzata Giga

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy