Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Analiz należy w szczególności:

 

1) sporządzanie sprawozdań, raportów oraz analiz związanych z działalnością Straży Miejskiej;
2) opracowywanie danych statystycznych z działalności Straży Miejskiej;
3) administrowanie warstwą biznesową Systemów Informacji Przestrzennej Straży Miejskiej;
4) planowanie rozwoju i nadzorowanie wdrażania zmian Systemów Informacji Przestrzennej Straży Miejskiej;
5) tworzenie i utrzymanie danych geoprzestrzennych (warstw, serwisów, aplikacji) na potrzeby Straży Miejskiej;
6) tworzenie analiz geoprzestrzennych na potrzeby Straży Miejskiej;
7) zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS w obszarze dedykowanym Straży Miejskiej;
8) zarządzanie portalem GPS Monitor w obszarze zarządzania użytkownikami i aktualizacji treści;
9) udział w procesie zarządzania ryzykiem w Straży Miejskiej, w tym:
a) koordynowanie zarządzania ryzykiem w obrębie Straży Miejskiej,
b) współuczestniczenie w analizie ryzyka celów Straży Miejskiej,
c) dokumentowanie i raportowanie procesu zarządzania ryzykiem Komendantowi,
d) przygotowanie i przeprowadzanie procesu samooceny kontroli zarządczej,
e) współpraca z pełnomocnikiem Komendanta oraz koordynatorem ds. ryzyka w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w zakresie realizacji otrzymywanych zaleceń i rekomendacji.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy