Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Służby Dyżurnej należy w szczególności:

 

  • całodobowa obsługa telefonu alarmowego nr 986, 723 986 112;
  • przyjmowanie zgłoszeń i ich dokumentowanie;
  • realizacja przyjętych zgłoszeń poprzez wydawanie poleceń podległym patrolom lub dyżurnym oddziałów oraz nadzór nad ich wykonaniem;
  • dysponowanie podległymi patrolami w sposób zapewniający optymalną realizację zadań;
  • nadzór nad dyscypliną pracy w sieci radiowej, przydział kryptonimów i zezwoleń na pracę w tej sieci;
  • współdziałanie z Policją, pogotowiem ratunkowym, Strażą Pożarną, służbami dyżurnymi miasta i innymi instytucjami działającymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa miasta;
  • koordynacja działań prowadzonych w związku z zabezpieczeniem zgromadzeń publicznych i imprez masowych;
  • niezwłoczne powiadamianie Komendanta o zdarzeniach nadzwyczajnych, mających bezpośredni wpływ na zdrowie, życie bądź mienie obywateli, a także prawidłowy tok służby oraz koordynowanie działań Straży Miejskiej do czasu przejęcia dowodzenia przez Komendanta lub osobę przez niego wyznaczoną;
  • ustalanie właścicieli pojazdów oraz właścicieli gruntów na podstawie dostępu
  • do posiadanych baz danych ewidencyjnych.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy