Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Inspektora ds. Przeciwpożarowych należy w szczególności:


1) realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) prowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Straży Miejskiej oraz zgłaszanie zaleceń i wniosków zmierzających do jego poprawy;
3) planowanie zapotrzebowania w zakresie wyposażenia obiektów w sprzęt i urządzenia pożarnicze;
4) prowadzenie szkoleń i działalności informacyjnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
5) sprawowanie nadzoru nad:
a) prawidłowością rozmieszczenia, stanem gotowości, zapewnieniem aktualnych atestów, konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,
b) prawidłowym wyznaczeniem, oznakowaniem i utrzymaniem dróg pożarowych, ewakuacyjnych, środków łączności i alarmowania, punktów czerpania wody do celów gaśniczych,
c) wymianą sprzętu gaśniczego;
6) współdziałanie z właściwymi komendami Państwowej Straży Pożarnej;
7) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, w tym dokonywanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
8) realizowanie obowiązku sprawozdawczości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy