Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Jarosław Kołomyjski
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego

Podstawowym zadaniem Wydziału Budżetowo–Księgowego jest prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych w szczególności:
1) obsługa finansowo–księgowa Straży Miejskiej;
2) koordynacja udziału poszczególnych komórek organizacyjnych w procesie planowania budżetowego i sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
3) sporządzanie planów finansowych i nadzór nad ich realizacją;
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
5) rozliczanie z pobranych i wykorzystanych formularzy mandatu karnego we współpracy z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej oraz jednostkami zewnętrznymi.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy