Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Spraw Osobowych należy w szczególności:

 

  • prowadzenie akt oraz spraw osobowych pracowników Straży Miejskiej;
  • prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę;
  • wystawianie i rejestracja delegacji służbowych;
  • wydawanie i rejestracja legitymacji służbowych;
  • wydawanie i rejestracja upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
  • współpraca z Policją w zakresie wydawania upoważnień do kontroli ruchu drogowego oraz ich rejestracja;
  • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników oraz do ubezpieczeń zdrowotnych innych uprawnionych, a także poświadczanie zgłoszenia do tych ubezpieczeń;
  • współpraca z właściwą jednostką służby medycyny pracy w zakresie badań lekarskich i psychologicznych;
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej oraz związkami zawodowymi w zakresie indywidualnych spraw pracowniczych;
  • udział w komisjach przetargowych, przygotowywanie dokumentów i danych niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi w Straży Miejskiej procedurami, z zakresu zadań realizowanych przez referat.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy