Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Adrianna Kifert
Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa Informacji

 

Do zadań Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa Informacji należy ustalanie zgodności działań Straży Miejskiej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego przez kontrolowanie komórek organizacyjnych Straży Miejskiej i ich pracowników, inicjowanie działań mających na celu usprawnienie pracy Straży Miejskiej, rozwiązywanie problemów służbowych zgłaszanych przez pracowników oraz współpraca w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej, prokuraturami i sądami.

 

W skład Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa Informacji wchodzą trzy Referaty:

  • Referat Inspekcji
  • Referat Skarg
  • Referat Bezpieczeństwa Informacji

 

Kodeks etyki oraz procedura zgłaszania nadużyć i korupcji w Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Załączniki do kodeksu etyki  z wzorami rejestrów korzyści

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy