Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

 
Do zadań Referatu Prasowego należy w szczególności:
 
  • reprezentowanie Straży Miejskiej w mediach;
  • przygotowywanie i prowadzenie konferencji prasowych;
  • gromadzenie i analizowanie informacji o działalności Straży Miejskiej, publikowanych w środkach masowego przekazu oraz przygotowywanie wyjaśnień i polemik;
  • uczestniczenie, za zgodą Komendanta, w odprawach, naradach, konferencjach i sympozjach poświęconych ochronie porządku publicznego;
  • opracowywanie zbiorczych informacji o działalności Straży Miejskiej na potrzeby kierownictwa Straży Miejskiej lub władz m.st. Warszawy;
  • aktywne kształtowanie pozytywnej społecznej percepcji działalności Straży Miejskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu i materiałów reklamowych wydawanych przez Straż Miejską;
  • współpraca z Rzecznikiem Prasowym Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, rzecznikami organów władzy i administracji publicznej oraz innych podmiotów zainteresowanych współpracą.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy