Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

  • kreowanie zdarzeń promocyjnych i medialnych wzmacniających wizerunek Straży Miejskiej,
  • podejmowanie działań wzmacniających poczucie tożsamości zawodowej pracowników Straży Miejskiej,
  • opracowywanie i publikacja wydawnictw i materiałów promocyjnych Straży Miejskiej, w tym także zleconych przez komórki organizacyjne Straży Miejskiej,
  • monitoring aktualnych informacji internetowych z zakresu technik, metod, narzędzi i aktualnych trendów w działaniach promocyjnych,
  • planowanie, organizacja i udział w przedsięwzięciach promocyjno-targowych,
  • opracowywanie tekstów promocyjnych oraz materiałów do artykułów, wydawnictw, broszur,
  • wykonywanie i archiwizacja dokumentacji fotograficznej i filmowej na potrzeby działań promocyjnych,
  • współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizacji imprez wystawienniczo-targowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
  • opracowywanie koncepcji i realizacja promocyjnych prezentacji multimedialnych Straży Miejskiej,
  • bieżąca pomoc i współpraca z Rzecznikiem Prasowym.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy