Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy obsługa prawna Straży Miejskiej, a w szczególności:

 

  • opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych z zakresu działania Straży Miejskiej;
  • opiniowanie oświadczeń woli, projektów umów, porozumień i innych uzgodnień zawieranych przez Komendanta lub osoby przez niego upoważnione w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych;
  • zapewnienie skutecznej ochrony prawnej, w tym przez reprezentowanie Straży Miejskiej w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi oraz opracowywanie pism procesowych;
  • reprezentowanie Straży Miejskiej przed organami władzy, administracji państwowej, samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych;
  • udzielanie porad i wyjaśnień oraz wydawanie opinii w sprawach służbowych, dotyczących stosowania prawa.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy