logo gora
logo dol

wezwanie

rodo

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Pion Zastępcy Komendanta ds. Logistyki jest zapleczem Straży Miejskiej gwarantującym jej prawidłowe funkcjonowanie. Pracownicy Pionu Zastępcy Komendanta ds.Logistyki są odpowiedzialni za całokształt spraw administracyjno – gospodarczych. Opowiadają między innymi za organizację transportu samochodowego, prawidłowy przebieg zamówień publicznych, zaopatrzenie, magazyny, właściwe utrzymanie obiektów straży miejskiej.

Pion Zastępcy Komendanta ds. Logistyki zajmuje się również współpracą z władzami samorządowymi, obsługą prawną i legislacyjną.

Pracownicy pionu są także odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie i wdrażanie nowych systemów teleinformatycznych.

Za zdania realizowane przez Wydział Logistyki odpowiedzialni są pracownicy z Referatów:

  • Obsługi Gospodarczej
  • Obsługi Środków Transportu
  • Gospodarki Magazynowej i Zaopatrzenia
  • Ewidencji
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka