logo gora
logo dol

wezwanie

rodo

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Do zadań Wydziału Logistyki należy w szczególności prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej i realizacji jej zadań statutowych, a zwłaszcza w zakresie organizacji transportu samochodowego, gospodarki magazynowo-zaopatrzeniowej oraz utrzymania właściwego stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń biurowych.

W skład Wydziału wchodzą Referaty:

  • Obsługi Gospodarczej
  • Obsługi Środków Transportowych
  • Gospodarki Magazynowej
  • Ewidencji i Zaopatrzenia

Kierownictwo

Elżbieta Zduńczyk - Naczelnik Wydziału

 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka