logo gora
logo dol

wezwanie

rodo

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu Patrolowo-Interwencyjnego należy w szczególności:

  • podejmowanie interwencji zleconych przez referat służby dyżurnej oddziału oraz Wydział Centralne Stanowisko Kierowania;
  • pełnienie służby w formie patroli prewencyjnych działających w miejscach szczególnie zagrożonych naruszeniami porządku i spokoju publicznego;
  • bieżące współdziałanie z patrolami Policji;udzielanie doraźnego wsparcia innym patrolom danego oddziału;
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w przypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka