logo gora
logo dol

wezwanie

rodo

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Szczegółowe obowiązki wyodrębnionym pionom, wydziałom, zespołom lub stanowiskom określa Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Bezpośrednio Komendantowi Straży Miejskiej m.st. Warszawy podlegają:

 • Wydział Kontroli Wewnętrznej
 • Wydział Kadr i Płac
 • Wydział Szkolenia
 • Referat Prasowy
 • Referat Promocji
 • Zespół Radców Prawnych
 • Zespół Inspektorów BHP
 • Inspektor ds. Ppoż
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
 • Administrator Informacji Publicznej
 • Wydział Profilaktyki i Planowania
 • Wydział Centralne Stanowisko Kierowania
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Prezydialny
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka