logo gora
logo dol

Statystyki zgłoszeń

wezwanie

rodo

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

 

Do zakresu zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należą sprawy określone w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji realizowane są w szczególności przez:

  • nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzania danych osobowych w Straży Miejskiej w zakresie określonym przepisami prawa oraz przyjętej „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy";
  • podejmowanie działań mających na celu realizację postanowień przyjętej „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy";
  • opracowywanie wytycznych dla komórek organizacyjnych Straży Miejskiej w procesie przetwarzania danych osobowych;
  • kierowanie zaleceń dla użytkowników i ich przełożonych, w zakresie spraw związanych z ochroną danych osobowych, a w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wydawanie użytkownikom wiążących poleceń w celu poprawnej realizacji postanowień przyjętej „Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy";
  • nadzór i monitorowanie stanów bieżących procesów administratorskich w systemach informacyjnych Straży Miejskiej z wykorzystaniem „Systemów monitorowania bezpieczeństwa IT w systemach informacyjnych Straży Miejskiej";
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej w zakresie udostępniania danych osobowych;
  • opracowanie wytycznych w procesie przetwarzania danych osobowych przez komórki organizacyjne Straży Miejskiej;
  • prowadzenie szkoleń i działalności informacyjnej w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych w Straży Miejskiej w zakresie określonym przepisami prawa oraz przyjętej „Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy";
  • prowadzenie ewidencji wymaganych obowiązującymi przepisami, w tym ewidencji materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE" oraz nadzór nad ich obiegiem i przechowywaniem.

 

Administrator Bezpeczeństwa Informacji:

Mirosław Dawidek

Ewentualne pytania/skargi/uwagi/sugestie dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres:

pocztą tradycyjną: Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Młynarska 43/45, 02-170 Warszawa

poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

epuap: /smwarszawa/skrytka (http://epuap.gov.pl)


Informacja o zbiorach danych osobowych przetwarzanych przez Straż Miejską m.st. Warszawy

I. BAZA DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIU MANDATOWYM, SKARGOWYM I INTERWENCJACH

link do zgłoszenia w GIODO

 

II. ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH WŁAŚCICIELI LUB POSIADACZY POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI NA PODSTAWIE ART. 130A LUB ART. 50A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM (DZ. U. Z 2005 R. NR 108, POZ. 908 Z PÓŹN. ZM.)

linkdo zgłoszenia w GIODO

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka