logo gora
logo dol

wezwanie

rodo

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Do zadań Referatu Operacyjnego należy w szczególności:

 

  • organizowanie i koordynowanie bezpośrednich działań podejmowanych w celu zabezpieczenia prewencyjnego zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych;
  • organizowanie i koordynowanie bezpośrednich działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego;
  • planowanie sił i środków do działań z użyciem więcej niż dwóch komórek organizacyjnych Straży Miejskiej;
  • organizowanie współdziałania z podmiotami zewnętrznymi.
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka