Stołeczna Straż Miejska.   Uwaga: Stołeczna Straż Miejska. Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech
logo gora
logo dol

Wybór rozmiaru czcionki

A- A A+

wezwanie

rodo

bip logo

epuap

raporty

poznaj sm

Kierownik Referatu Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych

Elżbieta Grudzień

Zadania Referatu Planowania Budżetowego, Sprawozdawczości oraz Rozliczania Mandatów Karnych:

 • sporządzanie w oparciu o materiały przedłożone przez komórki merytoryczne projektów planów finansowych dochodów i wydatków Straży Miejskiej wraz z ich uzasadnieniami oraz projektów planów zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
 • bieżąca analiza wykonania dochodów i wydatków budżetowych Straży Miejskiej;
 • sporządzanie wniosków w sprawie zmian planów wydatków budżetowych oraz przedkładanie skorygowanego planu finansowego Straży Miejskiej do właściwego w zakresie planowania budżetowego biura w Urzędzie m.st. Warszawy;
 • prowadzenie ewidencji w zakresie planu finansowego;
 • koordynowanie i monitorowanie opracowywania projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz planów rzeczowo-finansowych we współpracy z komórkami merytorycznymi;
 • występowanie w zakresie wydatków na inwestycje do właściwego biura w Urzędzie m.st. Warszawy;
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej;
 • weryfikacja przygotowanych przez komórki merytoryczne projektów umów przedkładanych do Głównego Księgowego w celu udzielenia kontrasygnaty;
 • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich ewidencja i przechowywanie;
 • pobieranie i rozliczanie druków mandatów karnych i mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zwanych dalej „e-mandatami", z urzędem właściwym do ich dystrybucji;
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań z pobranych i wykorzystanych bloczków mandatów karnych oraz z serii i numerów e-mandatów oraz raportów i zestawień dotyczących mandatów karnych dla potrzeb komórek organizacyjnych Straży Miejskiej;
 • wydawanie druków mandatów karnych i numerów e-mandatów strażnikom miejskim uprawnionym do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz rozliczanie ich z wykorzystanych druków mandatów karnych i e-mandatów oraz nałożonych grzywien;
 • przygotowywanie celem przekazania do Urzędu m.st. Warszawy otrzymanych
 • ze wszystkich oddziałów Straży Miejskiej zestawień mandatów karnych wraz z windykatorami.

 

 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka
Uwaga: Kliknij w głośniczek aby odsłuchać zaznaczony tekst GSpeech