logo gora
logo dol

wezwanie

rodo

epuap

na paluchu

bip logo

raporty

poznaj sm

Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Adamiak

 

Do zadań Wydziału Kontroli Wewnętrznej należy ustalanie zgodności działań Straży Miejskiej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego przez kontrolowanie komórek organizacyjnych Straży Miejskiej i ich pracowników, inicjowanie działań mających na celu usprawnienie pracy Straży Miejskiej, rozwiązywanie problemów służbowych zgłaszanych przez pracowników oraz współpraca w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej, prokuraturami i sądami.

 

W skład Wydziału Kontroli Wewnętrznej wchodzą dwa Referaty:

  • Referat Inspekcji
  • Referat Skarg
 

g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g 7
stopka