Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

logo nikNIK pozytywnie oceniła działania podejmowane przez warszawskich strażników miejskich, wskazując na właściwy sposób realizowanych zadań oraz szereg dobrych praktyk stosowanych przez stołeczną jednostkę. NIK opublikowała dziś raport dotyczący finansowania straży miejskich

 

 


NIK po zakończeniu kontroli w stołecznej straży miejskiej nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych. Działalność jednostki została oceniona pozytywnie. NIK wskazała, że czynności podejmowane przez Straż Miejską m.st. Warszawy skoncentrowały się na osiągnięciu celu głównego tj. zapewnieniu ochrony spokoju i porządku publicznego w miejscach publicznych i kontroli ruchu drogowego. Do osiągnięcia celu dostosowana została struktura jednostki, a na ulicach stolicy w systemie całodobowym pracuje wykwalifikowana i odpowiednio wyposażona kadra strażników. NIK oceniła, że podejmowano skuteczne interwencje w sprawach istotnych dla mieszkańców, które zostały straży zgłoszone. NIK zwróciła uwagę na dobre praktyki stosowane przez jednostkę w tym m.in.: wykorzystanie nowoczesnych technologii (GPS w radiowozach, wielozadaniowa platforma – System Wspomagania Dowodzenia), prowadzenie działalności edukacyjno-profilaktycznej (liczne programy profilaktyczne, Teatr na Straży, budowa Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego) oraz podjęte działania, których celem było rozpoznanie lokalnych potrzeb mieszkańców.
NIK zwróciła również uwagę, że w straży racjonalnie gospodarowano środkami przeznaczonymi na ustawową i statutową działalność.


więcej informacji – wystąpienie pokontrolne dot. Straży Miejskiej m.st. Warszawy


Straże miejskie działające w miastach wojewódzkich we właściwy sposób realizowały zadania, zarówno ustawowe jak i te wskazane przez organy samorządu terytorialnego. NIK podkreśla jednak, że efektywność ich realizacji była zróżnicowana. Ponadto część straży nie monitorowała stopnia realizacji wykonywanych zadań, co osłabia skuteczność nadzoru samorządów, a także możliwość skutecznej reakcji na negatywne zjawiska. Straże dobrze rozpoznawały potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności oraz skutecznie współpracowały z innymi służbami, w tym z policją – źródło NIK.

więcej informacji: NIK o finansowaniu straży miejskiej

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy