Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

    Zadania Oddziału Ochrony Środowiska:

 

 

   Do zadań Oddziału Ochrony Środowiska należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska na obszarze m.st. Warszawy, w tym współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, a także podejmowanie działań mających na celu zapobieganie naruszeniom przepisów dotyczących czystości i porządku w zakresie ochrony środowiska i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

 

     W celu realizacji ww. zadań w strukturze Oddziału Ochrony Środowiska znajdują się merytoryczne komórki organizacyjne:

  •  Referat ds. Ekologicznych
  •  Referat ds. Pojazdów
  •  Referat ds. Kontroli Środowiska 

 

Kierownictwo OOŚ:

Krzysztof Kosiński 
Naczelnik Oddziału

Tomasz Kowalski 
Zastępca Naczelnika Oddziału

 

Siedziba OOŚ mieści się w budynku przy ul. Sołtyka 8/10

Sekretariat :
Tel. 22 696 80 35

 

Dyżury dla mieszkańców:
W sprawach skarg i wniosków Naczelnicy Oddziału przyjmują interesantów w środy w godz. 15.00 – 18.00 w siedzibie OOŚ przy ul. Sołtyka 8/10 , I piętro, pok. 103.
Planowaną wizytę należy uzgodnić telefonicznie z sekretariatem OOŚ.

 

Indeks Jakości Powietrza

 

 

 

 

 

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy