Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Na jaki rachunek należy wpłacić kwotę zasądzoną od obwinionego na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy lub Straży Miejskiej m.st. Warszawy lub Urzędu m.st. Warszawy orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie, tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania w toku czynności wyjaśniających?

Uiszczenie przez obwinionego kwoty zasądzonej na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy lub Straży Miejskiej m.st. Warszawy lub Urzędu m.st. Warszawy orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania w toku czynności wyjaśniających należy dokonać na rachunek bankowy:
57 1030 1508 0000 0005 5005 3063
Straż Miejska m.st. Warszawy
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa
Tytułem: Wyrok sądowy, sygnatura akt…, dane obwinionego (imię, nazwisko, adres)

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy