Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Referat Bezpieczeństwa Informacji

Do zadań Referatu Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:
1) realizacja zadań z zakresu Polityki bezpieczeństwa informacji;
2) realizacja postępowań wyjaśniających dotyczących zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa informacji;
3) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych oraz wsparcie Inspektora Ochrony Danych w zakresie realizacji zadań;
4) tworzenie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji, poprzez m.in. przygotowywanie odpowiednich polityk, regulaminów, procedur, instrukcji, wzorów dokumentów i rejestrów itp.;
5) nadawanie i cofanie w imieniu Administratora Danych, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Straży Miejskiej oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
6) rozpatrywanie wniosków i skarg osób, których dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych i realizacją ich praw wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących;
7) nadzór i koordynacja przestrzegania zasad udzielania informacji publicznej w Straży Miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami o dostępie do informacji publicznej, w tym strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz odpowiada za realizację ustawy w Jednostce;
8) przygotowanie projektów decyzji o odmowie udzielenia informacji oraz umorzeniu postępowań o udostępnienie informacji publicznej, w tym prowadzenie rejestru ww. decyzji;
9) nadzór nad prowadzeniem, koordynacja i aktualizacja strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami o dostępie do informacji publicznej;
10) współpraca z komórkami organizacyjnymi SM w sprawach związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej oraz przygotowaniem i udzielaniem odpowiedzi na wnioski.

Logo Straż Miejska Warszawa

Telefon alarmowy

986


SMS interwencyjny

723 986 112

pasażerowie komunikacji miejskiej osoby z dysfunkcją słuchu

Logo kompanii reprezentacyjnej SM

krew4

Informacja


Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Straży Miejskiej m. st. Warszawy dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać w formatach DOC, JPG, TIFF, PDF. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednej wiadomości wysyłanej pocztą elektroniczną nie może przekroczyć 8 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Współpracujemy