Straż Miejska m. st Warszawy

Przejdź do głównej treśći

Czcionka

Wysoki kontrast

Widok

Menu górne

Do zadań Inspektora ds. legislacji wewnętrznej należy w szczególności:

  • monitorowanie powszechnie obowiązujących oraz miejscowych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej i wykonywanych przez nią działań;
  • bieżące informowanie Komendanta, Zastępców Komendanta oraz naczelników wydziałów i oddziałów, kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach, którzy podlegają bezpośrednio Komendantowi, o nowych przepisach prawa lub zmianach w przepisach, dotyczących działania Straży Miejskiej;
  • kierowanie i realizacja procesów legislacyjnych w jednostce, w tym opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, norm, procedur, regulaminów i instrukcji, we współpracy z właściwą komórką merytoryczną;
  • analiza uwarunkowań oraz konsekwencji prawnych i społecznych pracy Straży Miejskiej;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej przy przygotowywaniu projektów umów;
  • przygotowywanie projektów korespondencji, w tym pism i odpowiedzi zlecanych przez Zastępcę Komendanta ds. Logistyki;
  • przygotowywanie odpowiedzi na skierowane do Komendanta interpelacje i zapytania posłów i radnych oraz innych podmiotów.

Współpracujemy